Antonija Todić – Feminizem in levica [ODPOVEDANO]

Enakost spolov danes velja za eno od temeljnih vrednot zahodnih družb, a kljub zakonom in ukrepom, ki naj bi ženskam zagotavljali enake pravice kot moškim, se ženske še vedno soočajo z neenakostjo na različnih področjih: od plačnih vrzeli do feminizacije revščine, od diskriminacije do nasilja nad ženskami. Obenem si desne vlade po vsem svetu prizadevajo odpraviti tudi tiste pravice, ki so že bile priborjene v preteklosti, pogosto pa pod pretvezo zaščite žensk izvajajo politike, ki imajo škodljive posledice za številne ženske in moške. V zadnjih letih se mnoge leve feministične organizacije in gibanja na te težave odzivajo z odmevnimi akcijami, kakršne so ženske stavke in spletne kampanje, in opozarjajo na strukturno prepletenost kapitalističnega izkoriščanja, spolne podrejenosti, rasnih in etničnih neenakosti in drugih oblik diskriminacije. Na predavanju bomo predstavili nekaj glavnih sodobnih feminističnih zahtev in jih umestili v okvir leve, socialistične politike.

Facebook dogodek >>

Antonija Todić je sociologinja kulture in prevajalka. Je ena od urednic radijske oddaje Sektor Ž na Radiu Študent in članica nastajajoče skupine za feminizem v Levici.

Deli.