Če deliš naše prepričanje, da mora imeti vsakdo pravico odločati o svoji usodi, pa naj gre za delovno mesto, lokalno skupnost ali za državni proračun, potem te vabimo, da postaneš član oziroma članica stranke Levica.

Pridružiš se nam tako, da izpolniš in podpišeš pristopno izjavo, ki jo najdeš na povezavi.

Pristopna izjava (.pdf)
Pristopna izjava (.doc)


Podpisano in izpolnjeno izjavo pošlji na naslov:

Levica
Prešernova cesta 3
1000 Ljubljana

Podpisano izjavo lahko tudi skeniraš in pošlješ na e-naslov: info@levica.si.


Kdo lahko postane član_ica stranke?
Član_ica stranke lahko postane vsak državljan_ka Republike Slovenije, ki sprejema statut in program stranke in ni hkrati član_ica druge politične stranke, registrirane v Republiki Sloveniji.

Kaj če gre za mladoletno osebo?
Član_ica stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in ki pristopni izjavi predloži pisno privolitev svojega starša oziroma drugega zakonitega zastopnika_ice.

Kaj če gre za osebo s tujim državljanstvom?
Član_ica stranke je lahko tudi državljan_ka druge države, ki mu/ji je v Republiki Sloveniji priznana volilna pravica. Za tuje državljane_ke brez volilne pravice omogočamo častno članstvo, ki je enako normalnemu članstvu, razen tega, da častni člani_ce v stranki ne morejo imeti volilne pravice ali kandidirati v strankarske organe.

Kakšne so pravice članstva?
Član_ica stranke ima pravico, da je obveščen_a o delu stranke in da aktivno sooblikuje njeno politiko. Prav tako ima pravico, da v stranki kandidira in da z neposredno volilno pravico sodeluje pri volitvah med kandidati in pri drugih strankarskih odločitvah.

Kakšne so dolžnosti članstva?
Član_ica je obvezan_a, da se ravna po statutu in programu in da se v svojem javnem delovanju ravna po temeljnih usmeritvah svoje stranke. Član_ica mora redno plačevati letno članarino v višini 20 evrov – ob pravici do enostavne oprostitve za tiste, ki jim okoliščine ne dopuščajo plačevanja.

Kako lahko aktivno sodelujem v stranki?
V stranki Levica močno spodbujamo aktivno sodelovanje v telesih in dejavnostih stranke. Temeljna enota stranke je lokalni odbor, prav tako so za članice in člane na stežaj odprta vrata delovnih skupin. Podrobneje vas o strankarskih aktivnostih seznanimo ob včlanitvi.