Sašo Slaček: Nastanek globalnega kapitalizma

Poskušali bomo razumeti dolgi zgodovinski proces, v katerem je kapitalizem v začetku devetdesetih let 20. stoletja prvič postal resnično globalen. Osredotočili se bomo na ključno vlogo ZDA v tem procesu in na ključne institucije, ki so omogočile nastanek globalnega kapitalizma kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad in Svetovna trgovinska organizacija. Posebno pozornost bomo posvetili vprašanju, kako so ti procesi povezani s spremembami odnosov moči med delom in kapitalom od razrednega kompromisa in nastanka socialne države po drugi svetovni vojni pa do preobrata z neoliberalno kontrarevolucijo v osemdesetih letih.

Dr. Sašo Slaček je koordinator programske skupine Levice. Zaposlen je kot raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, kjer trenutno največ pozornosti posveča vplivom digitalnih tehnologij na novičarsko delo in komunikacijskim politikam SFRJ.

Deli.