Dragan Nikčević: Država

Sodobna oblika države se razlikuje od svojih zgodovinskih predhodnic po tem, da so v njej ljudje formalno enakopravni kot subjekti pred zakonom, kot akterji na trgu in kot nosilci državljanskih pravic. Uvodoma bomo na hitro skicirali, kako se je takšna oblika države razvila in zakaj je ključnega pomena za ohranjanje kapitalistične družbene ureditve.

V drugem delu predavanja bomo pokazali, kako nam lahko to razumevanje pomaga pri političnem organiziranju, in spotoma obračunali z nekaj preveč poenostavljenimi modrostmi, ki so zakoreninjene med levičarji.

Politično delovanje mora namreč svet okoli sebe razumeti predvsem kot gibanje, kot konstantno spreminjajoče razmerje moči, ne pa kot ponavljanje truizmov (ki to niso).

Teoretske reference: razprava o izpeljavi države, šola političnega marksizma, Gramsci.

Facebook dogodek >>

Dragan Nikčević je sociolog in zgodovinar. Trenutno pri Levici koordinira delovno skupino za zunanje komuniciranje.

Deli.