ZL MOL: Sporne odločitve na 21. seji občinskega sveta

jankovičŽupan Zoran Janković je s svojo svetniško skupino na včerajšnji seji mestnega sveta MOL avtokratsko povozil vse predloge opozicije in sprejel škodljive odločitve za prihodnost Ljubljane.

V Združeni levici smo nasprotovali sprejetju proračunov za leti 2017 in 2018. Proračuna težka 343 milijonov evrov za leto 2017 in 325 milijonov evrov za 2018  znaten delež sredstev namenjata gradnji garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico. Projekt gradnje garažne hiše v zgodovinskem delu mesta je problematičen iz več razlogov. Gre za del mesta z neprecenljivo kulturno dediščino in za arheološko bogato območje, ki bi ga izgradnja garažne hiše ogrozila v samih temeljih. Najbolj problematična pa je izgradnja garažne hiše v centru mesta z urbanističnega vidika.

V neposredni bližini sta že dve garažni hiši, Kongresni trg in Kapitelj. Ob garažni hiši Kozolec, ki je prav tako predvidena v proračunu, je gradna nove garažne hiše povsem nepotrebna. Trajnostna mobilnost, ki je ena izmed ključnih politik modernih evropskih mest, pomeni spodbujanje javnega prometa in omejevanje dostopa osebnih vozil v stroga mestna središča. Gradnja garažne hiše je diametralno nasproten ukrep. Zato v Združeni levici ne bomo mirno gledali in dovolili, da se del Ljubljane spremeni v zgolj turističnim namenom podrejeno območje, prebivalke in prebivalci mesta pa potisnejo na obrobje. Prioriteti mestnega vodstva bi morala biti enakomeren in trajnosten razvoj mesta, ne pa strategija, ki favorizira dobičkonosne dejavnosti.

V proračunu ni bilo mogoče najti 160.000 evrov za ohranitev enako visoke subvencije za oskrbo na domu. Po predlogu mestne svetnice  Nataše Sukič iz Združene levice bi se sredstva za Zavod za nego na domu lahko vzela iz postavke občinskega Glasila Ljubljana. Namesto tega je Glasilo Ljubljana dobilo še več proračunskega denarja, prispevek posameznika za oskrbo na domu pa se bo zaradi tega zvišal. Sredstva za propagandno glasilo vladajoče županove opcije bodo presegla skupna sredstva, namenjena vsem četrtnim skupnostim v Ljubljani. Tudi predlog, da bi se četrtnim skupnostim, ključnim delom lokalne samouprave, namenilo več denarja, je ostal spregledan. Enako se je zgodilo s predlogom Združene levice o participativnem proračunu.

Za župana se je očitno že začela predvolilna tekma. Z manj aktivnimi četrtnimi skupnostmi in po novem s kar desetimi financiranimi številkami Glasila Ljubljana bo zdaj lahko nemoteno propagiral svoje projekte.

Na seji je bil sprejet tudi Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Mestna svetnica Združene levice Nataša Sukič je predlagala umik točke iz dnevnega reda seje, ker odlok navaja med viri financiranja javne službe vstopnine na območju krajinskega parka.

V Združeni levici odločno nasprotujemo odpiranju možnosti zaračunavanja in s tem omejevanja dostopa do javnega prostora. Zato ponovno pozivamo MOL in župana Z. Jankovića, naj namesto za gradnjo garažnih hiš v centru mesta, nameni denar za prenovitev učnih poti in otroških igrišč, balinišč in ostale infrastrukture v Krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib. Tivoli je namreč leta 1860 postal prvi javni park v Ljubljani in je bil v vsej svoji bogati zgodovini v celoti odprt in brezplačen za vse obiskovalce. Naša naloga mora biti, da ga takšnega ohranimo tudi za naslednje generacije. Vključujoče mesto si mora prizadevati za odpravo komercializiranih prostorov, kamor imajo vstop zgolj premožni, in ustvarjati odprte, skupnostne površine, ki bodo dostopne vsem prebivalcem in obiskovalcem mesta. Kljub drugačnim namenom vodstva MOL, si bomo v Združeni levici še naprej prizadevali za ustavitev komercializacije krajinskega parka in ostane v uporabi vseh.

 

Deli.