Levica Ljubljana: Proti poseku dreves ob Barjanski cesti

Do leta 2025 Mestna občina Ljubljana načrtuje sečnjo vsaj 179 dreves vzdolž Barjanske ceste od križišča z Ziherlovo cesto do priključka na obvoznico oziroma postajališča P&R.

Sečnja je načrtovana z namenom širitve ceste in pod pretvezo, da bo le tako omogočena ureditev pločnikov in kolesarskih poti na obeh straneh Barjanske ceste ter da bo dodatni vozni pas za avtobuse zmanjšal avtomobilsko gnečo. Slednje sicer načeloma drži, vendar to ne spodbuja avtomobilistov k spreminjanju navad, ampak zgolj omogoča še večje število dnevnih voženj v Ljubljano, da se avtomobilisti s svojimi vozili pripeljejo prav v središče mesta in onesnažujejo zrak za vse. Naloga lokalne oblasti je, da omogoča finančno in geografsko dostopen, fleksibilen in okolju prijazen javni prevoz, ki zmanjšuje število osebnih avtomobilov v mestu.

Poleg tega se načrtuje gradnja še enega trgovskega centra ob Barjanski cesti in Cesti dveh cesarjev. To bo povzročilo večje število težkih tovornih vozil, ki bodo še dodatno obremenila mesto. Prav tako trgovski center zahteva velike parkirne površine (kjer so bile prej zelene površine), reklamne panoje (ki povzročajo svetlobno onesnaževanje), klimatske in prezračevalne naprave (ki so hrupna obremenitev za lokalne prebivalce) in številne druge, za okolje škodljive posege v okolje.

Mestni svetniki Levice dosledno nasprotujejo samovoljnim odločitvam župana ter svetnikov Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda o nepotrebnih sečnjah zdravih dreves v mestu, o prodaji zemljišč za širjenje trgovskih con ali gradnjo luksuznih, nikomur dosegljivih stanovanj ter načrtovanju gradenj brez zagotavljanja skupnostnih prostorov, namenjenih druženju ali kulturnim aktivnostim prebivalcev. Tudi javni prostor v Ljubljani je vse manj javen in vse bolj razprodan bogatim družbam in posameznikom, ki na njem izvajajo izključno pridobitniške dejavnosti.

Zasajanje dreves v ozkih, z betonom ali asfaltom obkroženih koritih je zgolj pesek v oči, saj velik delež tako zasajenih dreves ne preživi in služi zgolj bahanju mestne oblasti, dejanskih pozitivnih učinkov na zrak in življenje v mestu pa žal nima.

Preberi predlog občinskega prostorskega načrta MOL za območje vzdolž Barjanske ceste. 

Kaj lahko naredim, da bo v Ljubljani več dreves zaščitenih pred sečnjo?

  • Piši županu in izrazi svoje mnenje: pobude@ljubljana.si Posamezna pobuda morda nima velikega učinka, a če nas piše veliko, nam bo tudi župan moral prisluhniti.
  • Obišči župana na dnevu odprtih vrat in mu svoje mnenje povej osebno. Za obisk se je treba predhodno naročiti na povezavi.
  • Piši na levica@ljubljana.si in tako stopi v stik z mestnimi svetniki Levice, ki si prizadevajo za zaščito dreves v mestu.
  • Kot lastnik_ca, najemnik_ca, uporabnik_ca vrta ali druge zelene površine v Ljubljani poskrbi, da se na njej zdravih dreves ne seka po nepotrebnem. Če imaš možnost in ustrezne pogoje, zasadi drevo.
  • Razširi informacijo o načrtovanih sečnjah in dezinformacijah, ki jih širi MOL, med svojimi prijatelji, znanci in sorodniki.
  • Udeležuj se akcij za osveščanje prebivalcev in prebivalk ter podpri resnično zelene politike s svojim glasom na lokalnih volitvah.
Deli.