Levica Ljubljana: Proti nepremišljenemu združevanju ljubljanskih vrtcev

Na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta potekala razprava in glasovanje o nameri za združitev 23 javnih vrtcev v enoten javni vzgojno-izobraževalni zavod. V Svetniškem klubu Levica smo na podlagi strokovnih argumentov, potencialnega povečanja tveganja za korupcijo in pomanjkanja pravne podlage za tovrstno združitev glasovali proti nepremišljenemu združevanju ljubljanskih vrtcev, ki bi zaposlenim in staršem predšolskih otrok vzelo besedo pri odločanju. 

Strokovna javnost proti združevanju vrtcev

V Ljubljani je 23 javnih vrtcev, ki delujejo na 110 lokacijah; v njih več kot 2.600 zaposlenih skrbi za okoli 13.000 otrok v skoraj 800 oddelkih. Načrtovana združitev ljubljanskih vrtcev bi pomenila, da bi namesto 23 javnih zavodov z vodstvi, administrativnimi, računovodskimi in drugimi službami, sveti zavodov in sveti staršev nastal en sam zavod z enotnim vodstvom, skupnimi podpornimi službami in enim svetom zavoda.

V Levici podpiramo predlog, da bi se po potrebi združile podporne službe vrtcev, s čimer bi se lahko razbremenilo vodstva vrtcev in drugo osebje, ki bi se lahko tako bolj posvetilo svoji primarni nalogi, tj. vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok.

A hkrati se upravičeno bojimo, da bi tako velik in centraliziran sistem postal manj odziven, ko gre za konkretne potrebe otrok. Centralizacija bi lahko negativno vplivala na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Vodstva vrtcev morajo ostati avtonomna pri izvajanju svojih nalog, saj se le tako lahko sproti odzivajo na konkretne potrebe otrok in zaposlenih.

Prav tako je ključnega pomena, da so v upravljanje posameznih vrtcev vključeni tudi zaposleni in starši otrok. V svetu skupnega zavoda bi bila zastopanost teh skupin močno omejena, kar bi lahko dodatno zmanjšalo možnost njihovega sodelovanja.

Kritike načrtovanega združevanja prihajajo iz različnih krogov, med drugim s strani Skupnosti vrtcev Slovenije in Pedagoškega inštituta. Sindikat vzgoje in izobraževanja prav tako izraža nasprotovanje, zaskrbljeni so predvsem zaradi avtonomije ravnateljev ter vloge staršev in zaposlenih v bodočem konglomeratu.

Združevanje vrtcev bi povečalo korupcijska tveganja

Treba je poudariti tudi, da je zakonitost načrtovanega združevanja pod vprašajem. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je že prejelo gradivo občine in ga trenutno preučuje, so pa že sporočili, da združevanje vseh 23 vrtcev po trenutni zakonodaji ni mogoče.

Hkrati v Levici opozarjamo na potencialno povečano tveganje za korupcijo. Centralizacija moči v rokah enega direktorja in močno reduciranega sveta javnega zavoda v tako velikem zavodu predstavlja grožnjo za demokratične vrednote in načela transparentnosti. Ta struktura lahko vodi do pomanjkanja nadzora in odgovornosti, s čimer se povečuje verjetnost koruptivnih dejanj; pri tem naj spomnimo samo na nenavadne postopke pri trenutno aktualnem imenovanju novega direktorja javnega zavoda Kino Šiška.

V Levici glasovali proti nepremišljenemu združevanju

Ob današnji seji Mestnega sveta MOL je mestna svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo poudarila: “Združitev mreže vrtcev v en zavod bi zaposlenim in staršem predšolskih otrok vzela besedo pri odločanju. V Levici smo z današnjim glasovanjem poskušali ubraniti to pravico. Ob opozarjanju stroke se upravičeno bojimo, da bo optimizacija poslovnih procesov prevladala nad potrebami naših najmlajših in tistih, ki velik del dneva skrbijo zanje. Starši predšolskih otrok pa ob tem želimo opozoriti tudi na tveganje zapiranja in združevanja oddelkov vrtcev. To bi pomenilo, da otroci ne bi imeli možnosti odraščati v skupnosti, v kateri živijo in ki jo bodo pozneje tudi sooblikovali.” 

V Svetniškem klubu Levica smo iz naštetih razlogov glasovali proti predvidenemu združevanju vrtcev, saj dvomimo, da je združevanje resnično v interesu otrok ter njihovih vzgojiteljev in staršev. Ob tem upamo, da bo nadaljnja razprava o tem vprašanju vključevala vse zainteresirane, predvsem predstavnike strokovne javnosti, ki jih ob tem pozivamo, da aktivno sodelujejo v oblikovanju prihodnosti naših vrtcev.

Deli.