IDS Maribor: participatorni proračun danes prvič v praksi

Danes prebivalke in prebivalci mestne četrti Radvanje v Mariboru kot prvi v Sloveniji glasujejo za projekte v okviru participatornega proračuna.

Po skoraj treh letih truda za uveljavitev inistituta participatornega proračuna v Mariboru, ki je vključevalo preučevanje mednarodnih raziskav o praksah participatorne demokracije, preučevanje primerov dobrih praks iz mest v različnih državah, kjer participatorni proračun že dlje časa predstavlja način soodločanja prebivalcev o porabi proračuna, in preučevanje pravnih možnosti in pripravo pravilnika za izvajanje participatornega proračuna v MOM, je letos maja končno nastopil trenutek, ko je civilna iniciativa Odločaj o mestu, katere najaktivnejši del je Iniciativa mestni zbor, uspešno prepričala župana in uradnike MOM, da je participatorni proračun eden izmed ključnih načinov demokratizacije delovanja občin.

Prebivalke in prebivalci Radvanja so tako do 22. 10. 2015 preko spletne strani http://mariborpp.si/ ali natisnjenega obrazca oddajali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v Radvanju. Predlagali so 78 projektov s področja ureditve okolja, cest in pločnikov, otroških igrišč, vrtov, pomoči starejšim…. Strokovne službe MOM so jih po tehničnem in finančnem pregledu (posamezni predlogi niso smeli presegati skupne vrednosti za participatorni proračun v mestni četrti Radvanje, ki znaša 100.000 evrov, niso smeli biti v nasprotju z zakonodajo, in so morali biti v pristojnosti MOM) v glasovanje za participatorni proračun predlagali dvaindvajset.

Danes je dan, ko bodo tiste projekte, ki se jim za njihovo četrt zdijo najbolj potrebni, Radvanjčani tudi izbrali. Izglasovani projekti v skupni vrednosti 100.000 evrov bodo umeščeni v proračun MOM za leto 2016, in bodo v tem letu tudi realizirani.

V Iniciativi za demokratični socializem Radvanjam in Mariboru čestitamo ob tem prelomnem koraku in si bomo prizadevali, da se bodo prakse soodločanja prebivalcev o porabi proračunskih sredstev razširile po vseh občinah v Sloveniji še naprej.

Deli.