Škofja Loka, območje brez prostotrgovinskih sporazumov!

Trgovinsko-investicijska sporazuma TTIP in CETA prinašata reze v okoljske, socialne, delavske, demokratične in prehrambene standarde. Nasprotovanje javnosti je zato združilo že več kot dva tisoč evropskih mest in regij, ki so se oklicale za območja brez omenjenih sporazumov. Od četrtkove seje občinskega sveta dalje je med njimi tudi Škofja Loka.

Kot edini parlamentarni nasprotniki tajnih sporazumov, smo socialisti pobudo območja brez sporazumov prenesli tudi k nam. Za to dejanje pritiska se je do danes skupaj s Škofjo Loko odločilo že 11 slovenskih občin.

obcine-brez-ttip_ceta_2410

Kaj je na kocki? 

Osnovni vodili razvpitih sporazumov TTIP in CETA, ki se sklepata med EU in ZDA oziroma med EU in Kanado, sta ‘’zaščita investitorjev’’ in ‘’odprava ovir’’. A za birokratskim izrazjem se skrivajo življenjsko pomembne in zelo škodljive posledice.

  • Odprava ovir ne ukinja le carin, temveč enoti regulativne standarde na najmanjšem skupnem imenovalcu. Tako prehransko varnost Evrope zagotavlja previdnostno načelo, ki dovoljuje le prodajo dokazano neškodljivih proizvodov. Prav nasprotno pa nam s sporazumi grozi načelo tveganja, kjer se lahko trži vsak produkt, dokler se ne izkaže njegova škodljivost. Javno zdravstvo, šolstvo, komunalne in druge storitve bi se znašle pod izrazitim privatizacijskim pritiskom. Senca privatizacije bi padla tudi na vodne vire, čeprav smo jih ravnokar ustavno zavarovali. Še posebej kratko pa bi potegnili slovenski kmetje, saj bi jih okoljsko in prehransko sporni proizvodi ameriških kmetij-tovarn dobesedno izbrisali iz trga.
  • Zaščita investitorjev je palica transnacionalnega kapitala, ki mu zagotavlja oblast nad državami ter skupnosti preprečuje, da izbere bolj humano prihodnost. V prvi vrsti moramo izpostaviti mehanizem ISDS oz. ICS, ki multinacionalnim korporacijam omogoča, da iztržijo odškodninske tožbe od držav, ki z dvigom standardov v dobro državljanov posežejo v njihove ‘’načrtovane dobičke’’. Kar je še bolj sporno, take tožbe bi se obravnavale na arbitražnih sodiščih izven jurisdikcije nacionalnih sodnih sistemov.

Trata in nevarni odpadki: okus tega, kaj prinašajo sporazumi

Okoljsko sporne prakse, kot je denimo predelava nevarnih odpadkov na Trati, bi s sporazumi prejele pravno varstvo: Ekologija d.o.o. bi v primeru zaostrovanja okoljevarstvenih in demokratičnih standardov državo lahko iztožila. Ker v Združeni levici kapitalističnemu barantanju z okoljem nasprotujemo, smo na prejšnjem zasedanju občinskega sveta zahtevali tehnično dokumentacijo naprav, postopkov in urejenosti kanalizacije. Pobuda je iz neznanih razlogov izpadla iz zapisnika in ostala neuslišana, o vzroku pa bomo poizvedovali na naslednji seji.

Več o klepanju dobička s predelavo nevarnih odpadkov na račun ljudi in okolja, ki ga izvaja Ekologija d.o.o., si lahko preberete v naši izjavi. Ob tem spomnimo, da je lokalni boj za čisto okolje to, kar je boj proti tajnim sporazumom na nacionalni in evropski ravni: pogum za lepšo prihodnost, ki bo dokončno zmagal šele, ko kapitalistični sistem neomejene tekme za dobički presežemo.

 

Deli.