IDS Škofja Loka: Pri nas ni mesta za skladiščenje nevarnih odpadkov pod sumljivimi varnostnimi standardi

Škofja LokaŠkofjeloško podjetje Ekologija d.o.o skladišči in predeluje nevarne odpadke. Med njimi najdemo kemične odpadke galvanizacije, vključujoč razne kisline in soli težkih kovin, kroma, niklja, bakra, zlata in srebra. Gre za izjemno strupene snovi, ki lahko že v nizkih koncentracijah povzročijo resne poškodbe živih bitij, kontaminirajo vodotoke in zemljo ter preko kmetijskih pridelkov tudi vse, ki bi te pridelke uživali. V začetku poletja je podjetje na ARSO vložilo zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ker bi želeli trenutni obseg predelave povečati iz 6,5 ton odpadkov na dan na 92 ton na dan, kar je petnajstkratno povečanje kapacitet.

Širitvi obrata socialisti ostro nasprotujemo in se z njim ne bomo sprijaznili. Na prvi pogled je očitno, da gre za grob poseg v javni interes zdravja prebivalstva in varovanja okolja – za zasebne dobičke. Že na načelni ravni je predelava nevarnih odpadkov vsem ukrepom navkljub rizična dejavnost, zato se jo vmešča z javno razpravo in premislekom, kje je tveganje za ljudi in okolje najmanjše. Razprave nismo doživeli, z lokacijo sredi Škofje Loke pa tudi resnega premisleka tveganja očitno ne.

Kako zaskrbljujoče je v resnici stanje, pa postane jasno, ko si razmere pogledamo pobližje. Obrat nima ustrezno tehnično varovanega skladišča za okoli 800 ton nevarnih odpadkov, o čemer priča več vlomov vanj. Kemijski reaktorji nimajo avtomatskih dozirnikov, ročno doziranje nevarnih reagentov pa je zaposlenim nevarno. Pri ogledu prostorov smo dobili občutek, da so omenjene naprave narejene v domači garaži, zato dvomimo v ustrezno tehnično dokumentacijo.

Izpust nima sistema za samodejno zazanavanje previsokih koncentracij potencialnih strupov. Odvaja se v interno kanalizacijo Gorenjske predilnice, od tam pa preko javne kanalizacije naravnost v mestno čistilno napravo in soseščino Sore. Ker je čistilna naprava namenjena odpadnim vodam gospodinjstev, bi ob izlitju prišlo do pomora mikroorganizmov v njenem biološkem delu, kar bi napravo za dlje časa onesposobilo in stroške sanacije pognalo v nebo. Da očitne okoljske devastacije območja in zastrupitve porečja niti ne omenjamo.

Da gre za princip dobička pred človekom in naravo nenazadnje priča tudi podatek, da je v preteklosti Ekologija d.o.o delovala brez ustreznih dovoljenj. Obrat je zagnala v letu 2009, dovoljenje za zbiranje in skladiščenje odpadkov pridobila tri leta kasneje, okoljevarstveno soglasje pa celo šele 2013! Opravka imamo, skratka, s šolskim primerom kapitalistične eksternalizacije, s katero si lastniki Ekologije d.o.o. dvigujejo dobičke, preostali družbi pa obešajo socialne in okoljske posledice.

Varstvo okolja in prebivalstva ima v vsaki normalni družbi prednost pred dobički peščice zasebnikov. A kapitalizem je družba gospodarskih, vojnih in okoljskih kriz, na njem ni ničesar normalnega. Siljenje v obrat za predelavo nevarnih odpadkov sredi Škofje Loke to kaj življenjsko dokazuje.

Na kapitalistično ekološko bombo socialisti ne pristajamo. Skupaj z občani Škofje Loke bomo storili prav vse, da ji preprečimo tiktakanje do neizogibne okoljske katastrofe.

Deli.