IDS Obalno-kraška: V čigavem interesu deluje javno podjetje Komunala Koper?

Komunala Koper, javno gospodarsko podjetje, katerega temeljna dejavnost je po lastnih navedbah skrb za čisto in varno okolje, se v zadnjem času ukvarja s precej nenavadnimi dejavnostmi. Pred nekaj dnevi, natančneje 11. 11. 2015, je namreč družba z javnimi sredstvi v višini 182.500 evrov kupila 17-odstotni delež najpomembnejšega primorskega časopisnega podjetja Primorske novice, ki seveda nima nikakršne veze z osnovno dejavnostjo Komunale. Glede na očitno nepovezanost obeh dejavnosti lahko sklepamo, da gre pri nakupu za namero po prevzemanju nadzora nad lokalno medijsko krajino in sicer za politične potrebe in namene.

Hkrati je Komunala Koper podala tudi predlog za nakup 50-odstotnega deleža podjetja Adriafin, ki je 77,74-odstotni lastnik podjetja Vinakoper. Zgodovina se torej ponavlja: spomin na način, kako so občinski uradniki MOK na silo prevzeli Obalno zavetišče za zapuščene živali, je še svež, sedaj pa javna sredstva očitno še naprej zlorabljajo za nadaljevanje s spornimi praksami.

V Iniciativi za demokratični socializem in v koaliciji Združena levica se ob teh dejstvih sprašujemo, ali Komunala Koper kot javno podjetje sploh še namenja kaj pozornosti svoji osnovni dejavnosti, tj. izvajanju javne gospodarske službe, ali se je začela preoblikovati v špekulanta, katerega temeljni cilj je medijsko manipuliranje in prekupčevanje z lastniškimi deleži podjetij? Edino poslanstvo javnih gospodarskih družb je lahko le čimbolj kakovostno in cenovno ugodno opravljanje javnih storitev za občanke in občane. Javna gospodarska podjetja zato ne morejo delovati kot običajne gospodarske družbe, še manj pa kot družbe, ki se ukvarjajo s špekulativnimi lastniškimi in nepremičninskimi posli.

Malo bolj podrobno si poglejmo dve pomanjkljivosti v delovanju koprskega komunalnega podjetja. Najprej je potrebno zavedanje, da občani Mestne občine Koper plačujemo za komunalne storitve enega najvišjih zneskov v vsej Sloveniji. Da bo mera polna, so se cene komunalnih storitev leta 2013 zvišale za kar 114 odstotkov. Upravičeno se torej sprašujemo, ali je bil na ta način akumuliran denar namenjen špekulantskim odkupom podjetij? Hkrati je Mestna občina Koper, kljub temu, da gre za enega razvitejših področij v Sloveniji, zelo slabo pokrita z osnovno komunalno infrastrukturo: stanje je precej pomanjkljivo že na mestnem obrobju Kopra, številne vasi v zaledju pa nimajo niti osnovne infrastrukture. Zakaj se torej pridobljena sredstva niso usmerila v izgradnjo infrastrukure namesto v nakupe podjetij? Ob vseh zgornjih dejstvih se zdijo lastniški posli Komunale Koper, d.o.o. navadno posmehovanje vsem občanom in občankam.

Postavlja se nam tudi vprašanje, kakšno vlogo ima pri vsem skupaj Mestna občina Koper, ki bi morala kot izključni lastnik Komunale bistveno bolj vestno nadzirati njeno poslovanje. Člani svetniškega kluba Združene levice v občinskem svetu Mestne občine Koper o nameri javnega podjetja, ki je v občinski lasti, sploh niso bili seznanjeni, kaj šele udeleženi pri odločanju o tako pomembni zadevi. To kaže na kontinuirano nedemokratično delovanje občinske oblasti. Mestna občina Koper se za pridobitev sredstev hkrati izdatno zadolžuje in razprodaja zemljišča ter nepremičnine, ki jih ima v lasti. Komunala Koper pa ima tako proste roke, da javnemu statusu navkljub izvaja špekulativne lastniške in nepremičninske posle, ki niso v ničemer povezani z njeno temeljno dejavnostjo in ne predstavljajo koristi za večino občank in občanov Mestne občine Koper, ki posredno (s plačevanjem davkov) in neposredno (s plačevanjem položnic za komunalne storitve) takšne posle tudi financirajo.

Deli.