IDS Maribor: ob selitvi Waldorfske šole

114582_600

V mariborskem lokalnem odboru Iniciative za demokratični socializem ostro nasprotujemo napovedani selitvi Waldorfske osnovne šole v prostore javne Osnovne šole Leona Štuklja. Gre za očiten vdor zasebnih interesov na področje javnega. Ne le, da selitvi nasprotuje ravnatelj omenjenega javnega zavoda in da za mnenje nihče ni povprašal niti staršev niti zaposlenih; župan namiguje tudi, da bo v prihodnje Waldorfska šola opravičena plačevanja najemnine, ob tem, da ji je bilo v decembrskih izhodiščih proračuna MOM že namenjenih 100.000 evrov iz občinske blagajne. Ob tem se nam poraja dvom o nepristranosti župana Andreja Fištravca, ki je med vidnejšimi zagovorniki waldorfske pedagogike pri nas, in ki bi se moral v izogib sumu o klientelistični naravi svoje občinske finančne podpore iz odločanja o zadevi izvzeti.

Takšno ravnanje mariborske občine sicer jasno izkazuje preferenčno obravnavo zasebnih šol, ki so s polnim javnim financiranjem in pobiranjem šolnin že v izhodišču v privilegiranem položaju. Kvaliteta javnih šol zaradi finančne podhranjenosti že dlje časa pada, medtem ko se kriza zasebnih šol ni mogla pretirano dotakniti; še več, nedavna odločitev ustavnega sodišča o polnem financiranju zasebnih šol iz javnih sredstev je njihov položaj še izboljšala. To povsem jasno vodi v družbo z dvema vzporednima izobraževalnima sistemoma: elitističnim zasebnim, ki bo zaradi šolnin in polnega financiranja iz davkov vseh državljanov rezerviran le za višje sloje, in manj kvalitetnim javnim, katerega glavni uporabniki bodo socialno ogroženi. Družbene nevarnosti takšne ureditve so jasne: pričakujemo lahko poglabljanje slojnih razlik, marginalizacijo ekonomsko šibkejših članov družbe in z zasebnimi ali ideološkimi interesi prežete učne programe in dejavnosti.

V Iniciativi za demokratični socializem smo zato zavezani močnemu javnemu šolstvu in vztrajamo, da mora biti kvalitetna izobrazba dostopna prav vsem.

Lokalni odbor IDS Maribor

Deli.