IDS Maribor: novi rezi v socialno opustošenem Mariboru ali neoliberalna paradigma na lokalni ravni

koromandija

V Mariboru se po besedah župana Andreja Fištravca in vršilca dolžnosti direktorja mestne uprave Damjana Laha obetajo novi rezi na socialnem in kulturnem področju. Mestna oblast je med zastavljenimi cilji tako imenovanega »kriznega menedžmenta« napovedala ukinitev financiranja socialne kuhinje, materinskega doma ter varne hiše. Občina ne bo več zagotavljala sredstev za enkratno socialno pomoč, prav tako se ukinja tudi sofinanciranje javnih del. Župan bo s svojim kontraproduktivnim varčevanjem posegel tudi na področje javnih razpisov, od katerih so odvisni programi in projekti nevladnih organizacij, s strani občine pa sofinanciranja ne bo deležno niti največje srečanje slovenskih gledališčnikov, Boršnikovo srečanje.

Vendar se na občini niso zadovoljili samo z zgoraj navedenimi ukrepi. V Mariboru bo odslej treba plačevati dražje komunalne storitve, vrtci pa bodo odslej za svojo dejavnost zaračunavali ekonomsko ceno. V nadaljnje izčrpavanje mesta vodi še napovedana prodaja občinskih nepremičnin po diskontnih cenah.

Očitno je, da je župan s svojo ekipo izgubil stik z realnostjo svojega mesta. Maribor namreč že danes pesti izjemno visoka stopnja brezposelnosti (17,4%), ki se bo ob vpeljavi novih varčevalnih ukrepov le še povečala. Izjemno zaskrbljujoče je, da bodo mnogi ukrepi ponovno prizadeli najbolj socialno ogrožen sloj prebivalstva.

V Iniciativi za demokratični socializem nasprotujemo tovrstnim ukrepom, ki bodo drastično poslabšali že tako katastrofalno socialno stanje v mariborski občini in hkrati onemogočili razvoj dejavnosti, ki so izboljševale kakovost življenja mariborčank in mariborčanov. Gre za uvajanje neoliberalnih praks na občinskem nivoju, ki so kontraproduktivne in bodo mesto pahnile v še hujšo krizo.

Odpreti moramo javno razpravo o položaju Maribora, aktualnih rezih in možnih alternativnih rešitvah. Nujno je, da o nevzdržnih razmerah spregovorimo z mariborčani in mariborčankami, saj bomo le tako lahko zaustavili škodljive politične ukrepe in si izborili boljšo prihodnost za vse nas.

Deli.