Tomaž Slavec: Shod v podporo ODPMŽ in Obalnemu zavetišču, 3.7.2015

V obalno-kraškem lokalnem odboru Iniciative za demokratični socializem (IDS), članice koalicije Združena levica (ZL), z zaskrbljenostjo opazujemo dogajanje v povezavi z obalnim zavetiščem za zapuščene živali v Sv. Antonu.

Priča smo bili navidezno legalnim dejanjem, s katerimi želi občina samovoljno zaobiti zakonska določila: sprememba občinskega odloka, ki dejavnosti javnega podjetja Komunale Koper, d.o.o., širi še na področje veterinarstva, ni v skladu s 106.j členom Zakona o javnih financah, zato je temu med drugimi nasprotovala občinska Komisija za lokalno samoupravo, iz razlogov pravne spornosti pa so svoj NE oddali tudi člani Kluba svetnikov Združene levice v občinskem svetu.  Interventni prevzem obalnega zavetišča s strani mestne občine in Komunale Koper je tako primer brutalnega ravnanja mestne politike v razmerju do posameznih segmentov civilne sfere, ki vodi le do nepotrebnega zaostrovanja odnosov v družbi.

Pri tem je še posebej zaskrbljujoče, da gre za ponavljajoč se vzorec. Znano je, da ima koprski župan velik vpliv na nekatere sfere civilne družbe in lokalnega gospodarstva. S to potezo si očitno skuša podrediti še tiste dele lokalnega delovanja, ki vztrajajo v nevtralni ali kritični drži do njegove politike. V zimskih mesecih smo bili tako priča izselitvi Društva prijateljev zmernega napredka (DPZN) iz prostorov koprskega Mladinskega kulturnega centra (MKC), pri čemer so streho nad glavo izgubila še številna druga mladinska kulturna društva, ki so z DPZN-jem sodelovala. Hkrati je na cesti – ironično – pristal tudi dnevni center za brezdomne Dopoldnevi brez imena (DBI), ki je prav tako deloval v Gregorčičevi ulici. Obalno zavetišče tako predstavlja le še eno v dolgi vrsti padlih domin.

V lokalnem odboru IDS Obalno-kraška nasprotujemo tovrstnemu političnemu pritisku na neodvisne sfere civilne družbe in ga razumemo kot protidemokratično ravnanje, ki teži k vsesplošnem nadzoru nad vsemi segmenti družbenega tkiva.

Zato smo se člani lokalnega odbora udeležili protestnega shoda v podporo Obalnemu društvu proti mučenju živali (ODPMŽ), na katerem je zbrane nagovoril naš član Tomaž Slavec, sicer svetnik Združene levice v občinskem svetu Mestne občine Koper.

Deli.