V Združeni levici predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju gospodarskih družb ( ZSDU-1)…

PREDLOG ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU -1)       I UVOD  …

1 304 305 306 307 308 351