Donacijska kampanja za lokalne volitve

Pred nami so znova volitve – tokrat lokalne.

Kot ponavadi vanjo vstopamo z enim izmed najmanjših proračunov, po drugi strani pa s požrtvovalno ekipo prostovoljcev, s katero smo še vsakič doslej nadoknadili razliko v financah.

Zavedamo se namreč, da brez terenskega dela in neposrednega stika denar ne more biti zagotovilo političnega uspeha.

Vendar vsaka kampanja kljub vsemu s seboj prinese neizogibne materialne stroške. Hvaležni bomo za vašo pomoč v obliki donacij, ki bodo šle za plačilo tiskovin in ostalega promocijskega materiala.

Vnaprej hvala za pomoč. Vsak evro šteje!

Podatki za nakazilo

TRR
IBAN SI56 6100 0002 0360 162

BIC banke prejemnika
HDELSI22

Koda namena
OTHR (označuje transakcijo brez opredeljenega namena)

Namen
donacija za volitve

Referenca/sklic
SI00 LV2018

Prejemnik
Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana

Zakonska določila
  • Donirajo lahko samo fizične osebe. Donacije pravnih oseb, kot so podjetja in s.p.-ji, bomo prenakazali v dobrodelne namene.
  • Donirajo lahko samo imetniki državljanstva Republike Slovenije.
  • Zakonsko najvišja možna donacija v gotovini je 420€.
  • Zakonsko najvišja možna donacija preko bančnega računa je 16.269,50€ (desetkratnik povprečne bruto plače za preteklo leto).
  • Seznam donacij bomo ob zaključku volilne kampanje posredovali računskemu sodišču, ki je zadolženo za nadzor poslovanja političnih strank.
  • V primeru nejasnosti smo vam na voljo na naslovu: info@levica.si.