Združenje delodajalcev izrazilo podporo SDS pri oblikovanju vlade

Predstavniki kapitala, ki so krčevito nasprotovali dvigu minimalne plače, bi si na položaju moči ponovno želeli človeka, katerega vlada je v času največjega gospodarskega razcveta minimalno plačo vzdrževala 100 evrov pod minimalnimi življenjskimi stroški in s tem zagotavljala poceni delovno silo.

Povrhu mnogih drugih protidelavskih in protisocialnih ukrepov, za kateri sta zaslužni dosedanji dve vladi Janeza Janše.

  • antisocialni varčevalni zakon ZUJF, ki je protiustavno znižal pokojnine 26 tisoč upokojencem in zamrznil varstvene dodatke in socialno pomoč
  • izločitev dohodkov od kapitala iz pravične obdavčitve in radikalno znižanje dohodnine za najbogatejše
  • poskus uvedbe enotne davčne stopnje za bogate in revne
  • dvig DDV, ki je najbolj prizadel najrevnejše
  • omogočanje menedžerskih prevzemov v drugem valu divje privatizacije

Rezultati takšnih ukrepov so jasni: krhanje javnega sektorja, nespoštovanje in ukinjanje delavskih pravic, večanje negotovosti delovnih razmerij, povečevanje brezposelnosti, širjenje revščine, višanje neenakosti v družbi …

Delavkam in delavcem, upokojencem, oskrbovalcem v domovih za starejše, študentom, medicinskim sestram in učiteljem … ti obeti ne prinašajo nič dobrega. Kapitalskim interesnim skupinam in političnim strankam, ki delujejo v njihov prid, se moramo postaviti po robu!

Izhod so lahko zgolj predčasne volitve – in to takšne, na katerih ne bo govora o obveščevalnih igricah med strankami, ampak o plačah, gradnji stanovanj in domovih za starejše!

Deli.