Levica vlaga novelo za rešitev javnega zdravstva pred privatizacijo

Javni zdravstveni sistem nas je ubranil pred epidemijo koronavirusa, zdaj nam zaradi padca prihodkov in povečanih stroškov grozi njegova razgradnja in krčenje zdravstvenih pravic. V Levici zato predlagamo uvedbo varovalke po zgledu pokojninske sistema, po kateri bi manjkajoča sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavljal proračun. Dostop do zdravljenja je namreč temeljna človekova pravica, ki ne sme biti ogrožena ob vsaki veliki ali majhni krizi kapitalizma.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) naj bi zaradi epidemije koronavirusa samo letos imeli za 200 milijonov evrov izpadov prihodkov zaradi zmanjšanja virov t.j prispevkov. Temu je potrebno dodati še stroške za vstopne točke Covid-19, dodatne materialne stroške in zaradi varnostnih omejitev upočasnjene postopke zdravljenja. Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v Levici predlagamo, da bi manjkajoča sredstva ZZZS pokrival proračun Republike Slovenije. Tovrstno varovalko že ima pokojninska blagajna, ki letno v proračun prejme približno milijardo evrov. Tako kot morajo upokojenci na svoj račun prejeti pokojnine, morajo imati zavarovanci pravico do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Še več dostop do zdravljenja je temeljna človekova pravica, ki ne sme biti ogrožena ob vsaki veliki ali majhni krizi.

Javni zdravstveni sistem za izboljšave, krajšanje čakalnih vrst in razvoj potrebuje večje vlaganje neposredno iz proračuna, saj:

  • bodo izdatki za zdravstvo po vseh ocenah naraščali,

  • se povečuje število dolgotrajnih bolniških odsotnosti,

  • javna sredstva za zdravstvo v deležu BDP padajo že 10 let,

  • iz proračuna, za zdravstvo (z izjemo Hrvaške) namenjamo najmanj v EU,

  • je sistem, ki se financira zgolj iz prispevkov preveč cikličen in neodporen na krize.

V Levici smo trdo prepričani, tekom zadnje krize pa se je to ponovno potrdilo, da je javni zdravstveni sistem z enim plačnikom optimalen in da bi vsakršna liberalizacija in privatizacija sistema pomenila zmanjševanje pravic in povečevanje neenakosti v družbi. Čeprav bi bilo zdaj potrebno odločno ukrepanje za zavarovanje javnega zdravstva in njegovo krepitev, vlada Janeza Janše probleme javnega zdravstva ignorira, z neukrepanjem pa jih še povečuje.

Izbira, pred katero je politika, je preprosta. Bodisi zagotoviti finančno stabilnost javnega zdravstvenega sistema, bodisi prepustiti, da se v bodoče krčijo pravice ali prenaša dodatno breme na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s tem na ljudi, ki bodo morali plačevati še višje položnice. Za Levico je izbira preprosta: javni zdravstveni sistem nas je zaščitil pred krizo in naša dolžnost je, da ga ohranimo in krepimo.

Deli.