Začeli smo z izboljšavami položaja samozaposlenih v kulturi

V teh dneh smo pričeli udejanjati prve ukrepe za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.

  • Zvišali smo nadomestilo za bolniško odsotnost s 25 na 37 eur na dan;
  • zaradi posledic epidemije znižujemo kriterij obsega dela in s tem omogočamo kulturnim ustvarjalcem in ustvarjalkam uveljavljanje pravice do plačila prispevkov.
  • s treh na pet let podaljšujemo dobo, ki se upošteva pri podaji vloge za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi pri deficitarnih poklicih, ter
  • dvigujemo cenzus, ki določa, kdo je upravičen do plačila prispevkov (na 36. plačni razred).
To je prva faza ukrepov, kasneje sledijo večje spremembe statusa samozaposlenih. Tu si želimo delovati vključujoče ter pobude, ideje in rešitve iskati na terenu in pri organiziranih skupinah samozaposlenih. Ukrepe bomo usklajevali tudi z dialoškimi skupinami. Imamo tri – za samozaposlene, javne zavode in nevladne organizacije – in v proces urejanja položaja samozaposlenih bo potrebno vključiti vsako izmed njih.
Statusu samozaposlenega v kulturi želimo najti neko novo obliko, ki bo upoštevala posebnosti dela v sektorju in ne bo več v temeljih enaka statusu samostojnega podjetnika. Skrajšati želimo 31. dan kot prag upravičenosti do bolniškega nadomestila, vpeljati karierno dinamiko, spodbude za pomlajevanje sektorja ter drsni cenzus namesto fiksnega pri uveljavljanju statusa.
Navsezadnje pa je tu še digitalizacija postopkov. Aplikacija za spletno oddajanje vlog bo po naših načrtih nared do konca leta. S tem bodo pregovorno zamudni postopki pridobivanja in podaljševanja statusa postali hitrejši.
Deli.