Za preklic protizakonitih in neustavnih navodil policistom, kako ravnati z begunci na meji

Policija je pred dnevi po odreditvi Upravnega sodišča RS objavila lani maja izdan del navodil obmejnim policistom o ravnanju z begunci na slovensko-hrvaški meji in obravnavi prošenj za mednarodno zaščito. V objavljenih dokumentih izstopata navodili, da se ob prisotnosti hrvaške policije šteje, da je pribežnik zahtevo za mednarodno zaščito podal že na Hrvaškem, ter naj se prosilce iz Maroka in Alžirije zapira v Center za tujce, ker naj bi zlorabljali azilne postopke, zlorabljali psihoaktivne snovi, kršili javni red in mir ter kradli.

Obe navedeni navodili sta protizakoniti in neustavni, saj je policija z njima samovoljno razveljavila pravico do mednarodne zaščite, ki pripada vsem prosilcem. Da je omejevanje dostopa do mednarodne zaščite protiustavno je letos odločilo tudi Ustavno sodišče RS (odločba U-I-59/17-27) in razveljavilo sporno novelo Zakona o tujcih, ki je omogočala suspenz pravice do mednarodne zaščite. Pri  navodilu za obravnavo prosilcev iz Maroka in Alžirije, pa policija svoja nezakonita ravnanja celo utemeljuje z lažnimi in pavšalnimi navedbami, kar potrjujejo javno objavljeni podatki.

Na protizakonitost in neustavnost ukrepov slovenske policije povezanih z obravnavo beguncev in obvladovanjem migracij poleg številnih nevladnih organizacije opozarjamo tudi v Levici. Ker pa se očitki o nezakonitem ravnanju slovenske policije krepijo od izdaje navodil  (maj 2018), kar poročajo tudi številni mediji, je danes Levica, v njenem imenu dr. Matej T. Vatovec, na Vlado RS naslovili pobudo, s katero zahtevamo, da nemudoma:

  • zahteva preklic vseh navodil, ki jih je mejni policiji in drugim udeleženim organom izdala in posredovala slovenska policija in se nanašajo na nezakonito postopanje v mejnih postopkih,
  • zagotovi, da se bo v vseh mejnih postopkih spoštovalo slovensko in mednarodno zakonodajo ter omogočilo dostop do mednarodne zaščite, ki je kot človekova pravica zagotovljena tudi v Ustavi RS,
  • zagotovi zaustavitev nezakonitega vračanja na Hrvaško,
  • takojšnjo odpravo diskriminacije državljanov Alžirije in Maroka,
  • odredi ustrezen nadzor nad delovanjem policije ter poišče odgovorne za nezakonito ravnanje,
  • zagotovi javno objavo vseh navodil, ki jih je mejni policiji in drugim udeleženim organom izdala in posredovala slovenska policija in se nanašajo na nezakonito postopanje v mejnih postopkih.
Deli.