Zaustavimo rop narave – v bran okoljevarstvenim organizacijam

V Levici smo pripravili amandmaje k predlogu novele Zakona o ohranjanju narave s katerimi želimo vsem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu ohranjanja narave, še naprej omogočiti nemoteno delo in s tem še nadaljnje varovanje narave pred interesi kapitala. To delo bi pravzaprav morala omogočiti Vlada Republike Slovenije, a je ta žal popolnoma spajdašena s kapitalom, ki želi v svoji gonji za profiti vse bolj uničevati naravo in izkoriščati delavski razred.

Ta spajdašenost je v trenutni vladi še bolj izrazita kot kadarkoli prej. Janševemu ministru Vizjaku je uspelo prejšnji teden s pomočjo projanševske SNS amandmirati predlog sprememb Zakona o ohranjanju narave tako, da bo paraliziral večino v Sloveniji delujočih nevladnih organizacijs področja ohranjanja narave. S predlogom amandmaja, ki smo ga za redno sejo Državnega zbora pripravili v Levici, želimo zakon spremeniti skladno z njegovim prvotnim namenom. Ta pa je, da se sodelovanje v postopkih ohranjanja narave omogoči nevladnim organizacijam v vseh statusno pravnih oblikah zastopanje interesov ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih. Amandma Levice podpirajo stranki LMŠ in SD.

Andreju Vizjaku, ki s šefovanjem na Ministrstvu za okolje in prostor skrbi za interese kapitala, so nevladne organizacije trn v peti že iz časov pred nastopom njegove trenutne funkcije. Te so namreč v sodnih postopkih dokazovale nepravilnosti in nezakonitosti, ki so jih počeli v HESS-u pri gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi v času, ko je bil vodja službe za investicije in razvoj. V teh in drugih upravnih in sodnih postopkih so se nevladne organizacije, ki delujejo na področju ohranjanja narave in varovanja okolja, izkazale kot varuh zakonitosti in ustavnosti in s tem opravljale funkcijo, ki bi jo v resnici morala opravljati izvršna veja oblasti.

Da bo odpravljal administrativne ovire kapitalu na področju okolja in prostora, je Vizjak napovedal že na svojem zaslišanju za ministra. Prav tako pa tudi, da bo po drugi strani na področju okolja in prostora postavljal nepremostljive ovire nevladnim organizacijam. S pridom je izkoristil izredne razmere, ki jih je ustvarila epidemija, in začel svoje obljube uresničevati že prvi dan po zasedbi ministrske funkcije. Na njej se bolj kot minister za okolje obnaša kot minister za gospodarstvo in v bistvu bije Počivalškov boj proti »ekoteroritstom«.

V Levici smo za redno sejo Državnega zbora pripravili amandma, s katerim želimo izničiti na odboru sprejeti Vizjakov amandma k Zakonu o ohranjanju narave in zakon spremeniti tako, kot je bil prvotno predlagan. To pa je, tako da se sodelovanje v postopkih ohranjanja narave omogoči nevladnim organizacijam v vseh statusno pravnih oblikah zastopanje interesov ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih.  

Deli.