V Levici za dvig minimalne urne postavke za študente

Neto prejemek študenta za eno uro dela je trenutno nižji od prejemka, ki ga preračunano dobi oseba, ki dela za minimalno plačo. Gre za nepravično vrednotenje dela, ki je zaradi svoje hiperfleksibilne narave in odsotnosti pravic iz dela za delodajalce nadvse ugodno. Za dvig materialnega stanja študentskih delavcev ter kot ukrep proti socialnemu dampingu in izkoriščanju študentskega dela v prikritih delovnih razmerjih smo zato v Levici na podlagi sporazuma, ki smo ga podpisali s strankami koalicije, oblikovali predlog novele, ki s 1. julijem zvišuje minimalne urne postavko za delavce študente iz trenutnih 4,89 na 6,34 eura na uro bruto, v začetku naslednjega leta pa na 6,73 eura na uro. Predlog določa, da se minimalna urna postavka za študente usklajuje z minimalno plačo na način, da se postavka zvišuje istočasno in v enakem deležu kot minimalna plača. To je za študente bistveno bolj ugodno, kot trenutna ureditev, po kateri se študentska postavka enkrat letno usklajuje z gibanjem povprečne plače v preteklih dveh letih. Poleg tega predlagamo, da morajo biti tudi študenti za nočno in nedeljsko delo ter za delo na dela proste dni plačani več, enako kot to velja za redno zaposlene delavce.

Študenti so plačani manj kot delavci, ki prejemajo minimalno plačo

Trenutna minimalna urna postavka za študente, določena na 4,89 eura bruto, krši načelo enakega plačila za enako delo, saj ni primerljiva s prejemki oseb zaposlenih za minimalno plačo. Slednja prav tako ne upošteva  pomembne razlike v obsegu pravic med študentskim delom in delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki redno zaposlenim delavcem omogočajo dodatne kompenzacije za malico, prevoz, regres, dodatke in podobno. V predlogu, ki smo ga pripravili v Levici, smo pravično ovrednotili uro študentskega dela in jo določili na  6,73 eura bruto. Pri določitvi postavke smo upoštevali realni neto mesečni dohodek osebe zaposlene za minimalno plačo, povprečno mesečno število ur dela, ki ga realno opravijo osebe v delovnem razmerju, 15,5 % prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in povračilo stroškov za malico in prevoz, ki nastanejo zaradi vključenosti študenta ali dijaka v delovni proces.

Miha Kordiš: “Veljavna neto minimalna urna postavka za študenta trenutno znaša ubogih 4,13 eura na uro. Če jo primerjamo z neto dohodkom zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, že konservativen izračun pokaže, da je trenutno določena minimalna urna postavka za študente in dijake prenizka.”

Naj tudi za študente velja pravilo minimalne plače

Enako kot za redno zaposlene delavce, tudi za študente predlagamo vezavo minimalnega plačila na minimalne življenjske stroške. V tem mandatu nam bil namreč na predlog Levice sprejet zakon, ki v naslednjih letih bistveno zvišuje minimalno plačo, po letu 2021 pa za izračun minimalne plače določa formulo, po kateri mora minimalna plača znašati vsaj 20 % več kot znašajo minimalni življenjski stroški. Zato predlagamo, da se minimalna urna postavka povečuje za enak delež, kot se povečuje minimalna plača. S tem se določa tudi, da se minimalna urna postavka enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin in da se bo minimalna urna postavka za študente že 1. januarja 2020 dvignila na 6,73 eura bruto na uro.

Tudi študenti si zaslužijo dodatke za delo ponoči, v nedeljo in praznike

Tudi za študentske delavce predlagamo povišano urno postavko, če delajo ponoči, v nedeljo ali na dan, ki je po zakonu dela prost dan. Delavci in delavke v trgovinah so na primer za nočno delo upravičeni do 75 odstotnega, za nedeljsko delo do 100 odstotnega in za delo ob praznikih do 250 odstotnega povečanja osnovne plače oziroma urne postavke. Študenti pa so za delo v tem času plačani enako. Žal to pomeni, da se študentsko delo pogosto uporablja za nižanje stroškov dela in kot obvodni mehanizem, ki delodajalcem omogoča, da se izognejo določilom kolektivnih pogodb ter tudi nekaterih zakonskih omejitev. Povišano urno postavko v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, predlagamo z namenom zagotavljanja enake obravnave delavcev, enakega plačila za enako delo in izničevanje učinkov socialnega dumpinga, ki ga trenutno povzroča študentsko delo.

Deli.