Utišali nas ne bodo!

Naš boj se ne končuje. Na to protizakonito in protiustavno odločitev se bomo pritožili na Ustavno sodišče RS. Pokažimo, kaj si mislimo o oblasti, ki je v strahu za svoje orožarske posle pripravljena zatreti suvereno oblast ljudstva. Obišči www.prepovedanireferendum.si in pokaži voljo ljudstva. Ne bodo nas utišali!

28 551 državljanov in državljank Slovenije je včeraj vložilo pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu, ki v času največje zdravstvene, socialne in gospodarske krize zapravlja 780 milijonov evrov za orožje.

28 551 naših sodržavljanov se je odločilo, da bodo udejanjili 3. člen ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, da bodo na referendumu zavrnili ta nesmiselni orožarski zakon in da bodo denar namesto za oklepnike raje namenili za stvari, ki jih res potrebujemo: za javno zdravstvo, domove za starejše in reševanje socialnih ter gospodarskih stisk.

28 551 ljudi se je odzvalo na avgustovski poziv ministra za obrambo Mateja Tonina, naj namesto posvetovalnega referenduma zberemo podpise za zakonodajni referendum. “Če je referendum uspešen, zakon pade,” je zatrjeval minister Tonin.

Ljudje 780-milijonskemu orožarskemu zakonu nasprotujejo. Vlada Janeza Janše to ve – in zato se je v strahu pred ljudstvom odločila, da bo poteptala temeljne demokratične ureditve ter predlagala nezakonit in protiustaven sklep, s katerim se prepoveduje referendum.

Pogoje za ta nezakoniti manever in zlorabo zakonodaje si je vlada zagotovila s hitrimi spremembami Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi marca letos. Zakon so v vladnih strankah sprejeli z argumentom, da se bo uporabljal redko, samo v res nujnih primerih, v katerih je ogrožena varnost države in ko je potrebno takojšnje ukrepanje. “Mi sedaj govorimo o situacijah vojne, naravnih nesreč in podobno, ko je 8 dni preveč in nimamo časa čakati,” je spremembe zakona zagovarjal minister Koritnik.

780-milijonski orožarski zakon, ki se je sprejemal več kot 5 mesecev, ki je bil obravnavan po rednem in ne nujnem postopku in za katerega je vlada prepoved referenduma predlagala šele po 4 mesecih obravnave, ker se je ustrašila volje ljudi, zagotovo ni tak zakon.

Že iz samega postopka je jasno, da gre za kršitev zakona in ustave. Sklep o prepovedi referenduma bi moral biti sprejet hkrati z zakonom in obravnavan po nujnem postopku. Še enkrat citiramo vlado, ki pravi, da bi moral biti tak sklep vedno “utemeljen predlog z razlogi v praksi že sestavni del gradiva predloga zakona po nujnem postopku.” Danes obravnavani postopek ni nujen, ampak reden. Sklep ni bil sprejet hkrati z zakonom, ampak kasneje. Zato gre za evidentno kršitev in zlorabo zakona.

Tudi vsebinsko za prepoved referenduma o 780-milijonskem zakonu ni prav nobenega razloga. V času nujno potrebnih investicij za spopad z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo ni nobene nuje za sprejem zakona, katerega edina vsebina je nakupovanje orožja in ki ne bo začel veljati takoj, temveč bodo posli sklenjeni šele med letoma 2021 in 2026.

Pri današnji prepovedi referenduma o nakupu orožja za 780 milijonov evrov ne gre samo za vprašanje tega referenduma, ampak za vprašanje, ali je Slovenija še demokratična država. V Levici bomo demokracijo in pravico do referenduma branili do konca – tudi na ustavnem sodišču. Utišali nas ne bodo!

Deli.