Uberjevo kršenje delavskih pravic ni dobrodošlo v Sloveniji

Minister Jernej Vrtovec iz vrst NSi pripravlja teren za prihod ameriške korporacije Uber. Ta prinaša poslabšanje delovnih pogojev poklicnih taksi voznikov, pospeševanje prekarizacije in nelojalno konkurenco. Ker se bo s spremembo zakonodaje delo taksistov le dodatno dereguliralo in prekariziralo, njihov že tako slab položaj pa še dodatno poslabšal, v Levici predlagamo črtanje spornih členov nove zakonodaje. Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu oziroma t. i. “uber zakon” bo obravnavan jutri, v četrtek na odboru za infrastrukturo.

Uber nima lastnih vozil in nima zaposlenih voznikov. Ima zgolj nadzor nad digitalno platformo, prek katere si z dumpinškimi (nizkimi onkraj konkurence) cenami povsod po svetu poskuša zagotoviti monopol na trgu izvajanja taksi prevozov. To dosega s prenašanjem stroškov zagotavljanja storitev (nakup avtomobila, zavarovanje, gorivo, čiščenje, vzdrževanje itd.) na delavce, z zniževanjem njihovih dohodkov in zviševanjem produktivnosti z vsiljevanjem časovnih omejitev in nadzora, pri čemer mora na primer voznik Ubra v določenem času pobrati zadostno število potnikov, če noče biti izključen iz aplikacije.
Uber je v desetletju svojega obstoja v svetu postal simbol najbolj surovega izkoriščanja in nelojalne konkurence, zato se vse več mest in držav odloča za njegovo prepoved. V Evropi so to že storili Frankfurt, Barcelona, Budimpešta in Sofija. Na Danskem je Uber nehal izvajati storitve, potem ko je država močno zaostrila regulacijo na področju taksi prevozov.
Taksisti v Sloveniji že danes niso deležni najosnovnejših delavskih pravic. Njihov položaj je že dlje časa slab zaradi prekarizacije, neomejenega delovnega časa in nizkih plač. Pravice do bolniške ali dopusta pa v praksi skorajda ne poznajo. Namesto da ministrstvo pod vodstvom Jerneja Vrtovca poskrbelo za izboljšanje slabega položaja voznikov taksistov, pa počne ravno obratno.

Ker je odprava obstoječih minimalnih standardov, ki varujejo taksi prevoznike, škodljiva in sloni na deregulaciji, prekarizaciji in zniževanju delavskih pravic, v Levici predlagamo, da se vse posebne določbe za Uber črtajo iz predloga zakona ter da se Uberju v Sloveniji omogoči opravljanje taksi prevozov pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike.

Deli.