Zahteva za oceno ustavnosti prepovedi referenduma v sredo na odboru za obrambo

Potem ko smo v Levici zbrali 28 551 podpisov za začetek referenduma o zakonu, ki v času zdravstvene, socialne in gospodarske krize namenja dodatnih 780 milijonov za nakupe orožja za potrebe Slovenske vojske v misijah vojaške organizacije Nato, je vlada Janeza Janše s koalicijsko večino prepovedala referendum. S prepovedjo referenduma je prišlo do očitne kršitve Ustave RS in Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Zato smo v Levici na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o prepovedi referenduma in zahtevo za oceno ustavnosti 780 milijonov težkega orožarskega zakona. Do naše zahteve za presojo ustavnosti vladnega sklepa o prepovedi referenduma se bo jutri opredelil Odbor za obrambo Državnega zbora.

Zakon o 780 milijonov evrov težkih orožarskih nabavah ni zakon iz prve alineje 90. člena ustave, ki prepoveduje referendume o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Zakon ni bil obravnavan po nujnem postopku – njegovo sprejemanje v Državnem zboru je trajalo kar pet mesecev, medtem ko bodo ukrepi iz predloga zakona uresničeni šele po šestih letih. Zakon veliko večino od 780 milijonov evrov namenja izgradnji dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki sta namenjeni delovanju v Natovih ekspedicijskih korpusih v tujini, s katerimi se ne branijo niti Slovenija niti druge države članice Nata, ampak se uresničujejo imperialni interesi Natovih velesil. O tem, da to ni »nujen« ukrep za obrambo države, priča tudi dejstvo, da Nato izgradnjo teh bataljonskih bojnih skupin od Slovenije zahteva do leta 2036. 

Sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o zakonu je vlada Janeza Janše Državnemu zboru predlagala štiri mesece po tem, ko je predlagala sam zakon, in šele po tem, ko je postalo jasno, da bomo v Levici v nasprotovanju temu zakonu šli do konca, torej tudi zahtevali zakonodajni referendum. Ko smo pred tem Državnemu zboru predlagali razpis neobvezujočega posvetovalnega referenduma, nas je minister Tonin sam pozival, naj raje zbiramo podpise za zakonodajni referendum: »Posvetovalni referendum je nesmiseln. Nimam pa nobenega problema, če bodo zbrali podpise za zakonodajni referendum

V Levici smo v manj kot tednu dni zbrali ne samo zahtevanih 5000 podpisov za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma, ampak kar 28.551 podpisov. Dan za tem je vladajoča koalicija, katere obrambni minister prej ni imel nobenega problema, da bi ljudstvo odločilo o prioritetah, z nezakonitim in protiustavnim sklepom prepovedala najbolj elementarno demokratično orodje – referendum. Odločitev vlade Janeza Janše ni imela nobene povezave in podlage v pravu, ampak je bila izključno politična – s parlamentarno večino preprečiti ljudstvu, da udejanji svoje temeljne demokratične pravice. 

V Levici smo v zvezi s to prepovedjo na Ustavno sodišče naslovili dve zahtevi za presojo ustavnosti. Prejšnji teden smo skupaj z opozicijskimi strankami na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo protiustavnega sklepa o prepovedi referenduma, včeraj pa je Luka Mesec na Ustavno sodišče vložil še zahtevo za oceno ustavnosti 780 milijonov evrov težkega orožarskega zakona, ki ni nujen ukrep za obrambo države in zato ga lahko državljani zavrnejo na referendumu.  

Prepoved referenduma o 780-milijonski nabavi orožja je precedenčni primer zlorabe t. i. protikoronskih določb, s katerimi vlada Janeza Janše zadnjih osem mesecev krči demokracijo v Sloveniji in ljudstvu jemlje oblast. Zato smo Ustavnemu sodišču predlagali razveljavitev protiustavnega sklepa o prepovedi referenduma, obenem pa predlagali prednostno obravnavo naše zahteve in začasno zadržanje izvajanja zakona, ki bi lahko pripeljal do nepopravljivih finančnih posledic za državni proračun. 

Zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o 780-milijonski nabavi orožja bo Odbor za obrambo obravnaval že jutri zjutraj.

Deli.