Primož Siter: Zmaga monopolistov na področju dolgotrajne oskrbe

Minister Cigler Kralj je sklenil nov posel. Novi domovi za starejše ne bodo javni in cenejši, ampak zasebni in dražji.

Namesto da bi vlada nemudoma pričela z izboljšanjem in gradnjo javnih domov (ob vseh evropskih sredstvih, ki so ji na razpolago), je NSi-jevo ministrstvo pripravilo razpis za privatni kapital, ki naj bi gradil domove za starejše in prevzel dolgotrajno oskrbo. Po dolgem obdobju ocenjevanja vlog od meseca oktobra dalje sta iz razpisa kot zmagovalca izšli predvsem dve zasebni podjetji: avstrijski SeneCura in domači koncesionarski “evergreen” Deos.
Prepuščanje dolgotrajne oskrbe zasebnemu kapitalu je še naprej škodljivo za dostopnost in solidarnost pa tudi finančno vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. Zakonodaja zasebnikom omogoča celo, da strošek investicij in kreditov za gradnjo domov zaračunava neposredno starostnikom in njihovim družinamm, zato ni čudno, da je oskrba starejših pri zasebnikih (dokazano z revizijo računskega sodišča) vsaj četrtino dražja, slabše dostopna, predvsem pa pomeni nadaljne podrejanje skrbi za starejše zakonitostim prostega trga. Dodatna privatizacija nege in skrbi starejših je zato škodljiva in popolnoma nedopustna.
Javni domovi so kadrovsko in finančno podhranjeni, v teh časih toliko bolj, v njih manjka tudi do 50% kadra. Mreža javnih domov potrebuje takojšnjo pomoč in okrepitev.
Spommino tudi, da v tem trenutku na mesto v domu čaka več kot 10 tisoč ljudi, izgradnja zadostnega števila kapacitet v javni mreži pa bi državni proračun stala približno 300 milijonov evrov. Torej, manj kot polovica zneska, ki ga Cigler Kraljev strankarski kolega Tonin namenja nabavi orožja.
Vlada Janeza Janše s koncesijami zasebnemu kapitalu ne bo preprečila visokih cen oskrbe, nizkih plač zaposlenih, dvojnega zaračunavanja oskrbe, slabih delovnih pogojev in pomanjkanja kapacitet v javni mreži domov za starejše. Nasprotno, s poglabljanjem uvajanja tržne logike v sistem dolgotrajne oskrbe bo skrb podredila interesom zasebnega kapitala.

V Sloveniji potrebujemo javno in dostopno mrežo domov za starejše, ne pa koncesijskega kovanja dobičkov na račun oskrbovancev in njihovih svojcev,.

Deli.