46:29 za znižanje varnostnih standardov pri prevozu otrok

Koalicija je pravkar izglasovala znižanje varnostnih standardov pri prevozu ene najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu – otrok.

Državni zbor je namreč z rezultatom 46 PROTI in 29 ZA zavrnil amandma Levice k Zakonu o prevozih v cestnem prometu, ki bi ohranil obvezno uporabo tahografa (nadzorne naprave, ki meri gibanje vozila) v kombijih, ki prevažajo skupine otrok.

V praksi to onemogoča nadzor nad tem, da vozniki kombijev ne bi vozili preutrujeni ter da se jih ne bi izkoriščalo in sililo v nenormalne delavnike. Za primerjavo, vozniki kombijev ali tovornjakov, ki prevažajo tovor, bodo zavoljo varnega in odgovornega upravljanja vozila v cestnem prometu še naprej zavezani k njegovi uporabi.

V Levici ostro nasprotujemo deregulaciji prevozov skupin otrok, saj jih ta neposredno izpostavlja nevarnosti v cestnem prometu.

Nasprotno, v Levici se zavzemamo za to, da bi se krog zavezancev za uporabo tahografov razširil. V prejšnjem mandatu smo predlagali, da bi uporabo tahografa razširili na komercialne voznike kombijev in na voznike taksijev. Poleg obveznega tahografa se zavzemamo tudi za izkoreninjenje prekarnosti in različnih praks izigravanja pri plačilih, ki se jih pogosto poslužujejo prevozniške gazde in s tem še povečujejo obseg izkoriščanj v cestnem prometu.

Deli.