Predstavitev kandidatov: Ljubljana

Danes je Levica na Prešernovem trgu v Ljubljani javnosti predstavila kandidate in kandidatke, ki na letošnjih parlamentarnih volitvah kandidirajo v volilnih okrajih v Ljubljani. Kandidati Levice so:

 1. Luka Mesec (Moste-Polje II, Bežigrad II),
 2. Nataša Sukič (Bežigrad I, Moste-Polje III),
 3. Mitja Svete (Vič-Rudnik I),
 4. Luka Omladič (Vič-Rudnik II),
 5. Milan Jakopovič (Vič-Rudnik III),
 6. Tomaž Žavbi (Vič-Rudnik IV),
 7. Violeta Tomić (Ljubljana Center),
 8. Asta Vrečko (Šiška I),
 9. Dan Juvan (Šiška II),
 10. Bojana Zukov Gregorič (Šiška III),
 11. Alenka Pirjevec (Šiška IV),
 12. Boštjan Zrnec (Moste-Polje I),
 13. Miha Belca (Cerknica-Logatec),
 14. Dragan Miranović (Vrhnika),
 15. Iva Padar (Domžale I),
 16. Grega Ciglar (Domžale II).

Violeta Tomić:  Zaustavimo razvoj v nerazvitost!

Predstavitev ljubljanskih kandidatov je otvorila poslanka Violeta Tomić, ki je povzela nastanek Levice z združitvijo Iniciative za demokratični socializem in stranke TRS. Ob tem je poudarila, da so se po združitvi v enotno in močno stranko Levici pridružili številni posamezniki in organizacije.

Violeta Tomić: “V tem mandatu smo dokazali, da se trdno držimo svojih predvolilnih zaobljub in programskih načel. Smo prva politična sila v samostojni Sloveniji, ki je rekla odločen ne razprodaji skupnega premoženja, uničevanju okolja in siromašenju prebivalstva. Politika se danes hvali z rekordno gospodarsko rastjo, čeprav kar 280 tisoč ljudi živi pod pragom revščine. Slovenija postaja poceni trg delovne sile in odlagališče umazane industrije –  to se mora nehati. Zato se 3.6. odpravite na volitve. Dajte glas za Levico. Skupaj bomo zmogli ustaviti razvoj v nerazvitost.”

Milan Jakopovič: Odprava revščine mora biti prioriteta politike!

Milan Jakopovič je po izobrazbi vzgojitelj predšolskih otrok, zadnjih 25 let je zaposlen v CUDV Draga, kjer dela z mladostniki in odraslimi z motnjami v duševnem razvoju. Je ustanovitelj in predsednik Dobrodelnega društva Petka za nasmeh, ki se ukvarja z reševanjem stisk otrok, družin in posameznikov. Za svoja prizadevanja pri sistemski odpravi revščine otrok (brezplačna šolska kosila otrok iz revnih družin) je prejel naziv Delova osebnost leta 2016.

Milan Jakopovič: »Ko sem se pred šestimi leti aktivno pričel ukvarjati s humanitarnostjo, sem k temu pristopil malce naivno, a iskreno – v upanju, da je izkoreninjenje revščine naš skupen cilj. Reševanje tega vprašanja je v prvi vrsti naloga države. V vseh teh letih mojega delovanja se je izkazalo, da večinska politika želje po konkretnih rešitvah nima. Ne pristajam na kompromise. Zato kandidiram na listi Levice, ki na prvo mesto postavlja ljudi. Čas je, da državljanom vrnemo vzeto dostojanstvo. Čas je za bolj pravično in solidarno družbo.«

Nataša Sukič: Za demokratizacijo na vseh ravneh družbe!

Nataša Sukič je samozaposlena v kulturi, pisateljica, med drugim nominirana za letošnjo nagrado Kresnik. Več kot 30 let deluje kot aktivistka LGTB za človekove pravice v nevladnih organizacijah. Je mestna svetnica Levice v Ljubljani.

Nataša Sukič: “Kandidiram za Levico, ker sem po več kot treh desetletjih družbenega aktivizma spoznala, da se boj za človekove pravice in boljšo družbo ne sme zaustaviti na mejah civilne družbe, pač pa mora vstopiti v polje politike, kjer se udejanjajo spremembe. Če bom izvoljena, si bom kot poslanka prizadevala za pravico do mesta, večjo demokratizacijo lokalnih skupnosti ter za uvedbo participatornega proračuna.”

Luka Omladič: Levica je zelena politična sila!

Luka Omladič je filozof, zaposlen kot asistent filozofije na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje in poučuje na polju politične in praktične filozofije. Z okoljevarstvom se ukvarja strokovno, kot raziskovalec in pisec o temah bioetike in okoljske etike, ter aktivistično, kot sodelavec okoljskih gibanj in udeleženec okoljskih kampanj. V tujini deluje kot član Svetovne komisije za etiko v znanosti in tehnologiji COMEST pri organizaciji UNESCO. Motiv njegove kandidature je te teme pripeljati v parlament, s tem pa v resno javno obravnavo.

Luka Omladič: “Treba se je zbuditi in prepoznati dvoje. Prvič, da bi se resnično lahko uspešno soočili s podnebnimi spremembami, moramo nasloviti jedro kapitalističnega sistema, ki črpa, koplje, frakira fosilna goriva, da iz njih ustvarja dobiček. Pri tem ga nič ne ustavi in mu nič drugega ni pomembno. Drugič, gre za vprašanje, v kakšni družbi hočemo živeti: koga, mislite, bodo podnebne spremembe najbolj prizadele, če se bo še naprej poglabljala današnja situacija neenakosti med ljudmi? Ne najbogatejših, ti bodo imeli moč in sredstva za preživetje, največjo ceno podnebne krize bodo plačali že tako najbolj zapostavljeni. V Levici razumemo, da pri okoljevarstvu ne gre za površinsko “farbanje na zeleno”, ampak za konfrontacijo s sistemom, ki je vzrok okoljske krize in ki v svojem izkoriščanju okolja, narave in ljudi ne popusti, če se mu odločno ne zoperstavimo.”

Asta Vrečko: Vrnimo kulturo v središče družbe

Asta Vrečko je delno zaposlena kot raziskovalka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, deluje pa tudi kot samostojna kulturna delavka. Že od študijskih let je bila aktivna v različnih civilnodružbenih iniciativah, med drugim v kolektivu Delavsko-punkerske univerze. Še posebej jo zanimajo teme kulturne politike, znanosti in izobraževanja, ki so hkrati področja, na katerih strokovno deluje.

Asta Vrečko: “Levica je edina stranka, ki daje glas deprivilegiranim in postavlja v ospredje v politiki pogosto zapostavljene teme. Na področju kulture se kaže vsa zgrešena politika zadnjih dveh desetletij. Vedno je pod hudim udarom varčevalnih ukrepov, ob gospodarski rasti pa ostaja pozabljena. Javni zavodi dobijo premalo sredstev za izvajanje programa, neinstitucionalna kultura je povsem podhranjena, kar polovica samozaposlenih v kulturi ne dosega niti minimalne plače, tretjina jih, skupaj z drugimi 280 tisoč prebivalkami in prebivalci Slovenije, živi pod pragom revščine. Med najranljivejšimi skupinami so mladi, še posebej ženske, saj prekarno življenje ne omogoča socialne varnosti in pomeni negotovo prihodnost. Zato se je treba boriti za boljšo prihodnost ter dostojno in kvalitetno življenje za vse!“

Dan Juvan: Delajmo za to, da lahko dobro živimo!

Dan Juvan je strokovni sodelavec v poslanski skupini Levica. Po izobrazbi je profesor sociologije in filozofije. Ukvarja se predvsem z delavskimi pravicami, kršitvami delovnega prava in pojavom prekarnosti. Pri svojem delu ugotavlja, da pravice za mnoge delavce veljajo le na papirju.

Dan Juvan: “Do temeljnih pravic, kot so pravica do minimalne plače, do plačanega dopusta, tedenskega počitka, bolniškega nadomestila in tako naprej so upravičeni le redno zaposleni, teh pa je vse manj. Vedno več je zaposlitev preko raznih pogodb in prisilnih espjev, kjer so delavci napačno razumljeni kot izvajalci storitev, čeprav gre v praksi za delovna razmerja. Tovrstne prakse moramo izkoreniniti ter vzpostaviti jasno razliko med obrtniki in “freelancerji” na eni strani ter dejanskimi delavci na drugi.  Namesto da bi se pogovarjali o krajšanju delovnega časa, širitvi pravic in emancipaciji ljudi od nepotrebnega dela, se še vedno borimo za upoštevanje osnovnih, že zdavnaj izborjenih delavskih pravic. Vse preveč ljudi živi zgolj še za to, da lahko dela. Čas je, da svobodneje zadihamo ter da si lahko z delomustvarimo dobro življenje. Gre za emancipacijo, za svobodo – in to je ključna ideja leve politike.”

Luka Mesec: “Levica je glas tistih, ki v politiki niso slišani”

Luka Mesec je koordinator stranke Levica in vodja njene poslanske skupine. Po izobrazbi je diplomant evropskih študij. Že od študentskih let je vključen v različna gibanja in iniciative. Aktivistična pot ga je privedla tudi v politiko, leta 2014 je bil prvič izvoljen za poslanca v Državnem zboru.

Luka Mesec: “Levica je v iztekajočem se mandatu vzpostavila trden most med civilno družbo in državno politiko. Skupaj smo uspeli izboriti kosila za revne otroke v šolah, dvig socialnih pomoči in varstvenih dodatkov, pripomogli k preklicu prodaje Telekoma ter se na vseh mogočih frontah zavzeli za izkoriščane in neslišane. Za izkoriščane delavce v izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper, poštarje, trafikante, avtobusne prevoznike, agencijske delavce, samozaposlene prekarce vseh vrst. Levica daje glas tistim, ki sicer v politiki niso slišani. Podprite nas, da bomo lahko v naslednjem mandatu še glasnejši. Blaginja za vse, ne le za peščico!”

Vse kandidatne liste Levice so dostopne na naslednji povezavi.

Deli.