Podnebni sklad ni namenjen financiranju umazanega kapitala!

Shema trgovanja s toplogrednimi plini v obliki emisijskih kuponov je bila vzpostavljena zato, da se vrši cenovni pritisk na največje onesnaževalce, da znižujejo svoje izpuste. Vlada Janeza Janše pa želi stroške tega umazanega kapitala subvencionirati iz podnebnega sklada – ki je namenjen prav preprečevanju onesnaževanja ter blaženju posledic podnebne krize. V Levici zahtevamo umik tega ukrepa in brezkompromisno sledenje ciljem zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

Največji evropski onesnaževalci so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi kuponi. Shema naj bi spodbujala zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov s cenovnimi pritiski namesto z omejevanjem proizvodnje v skladu z okoljskimi omejitvami in družbenimi potrebami. Ta podjetja so bila že do sedaj deležna različnih ugodnosti, po novem pa bi jim vlada Janeza Janše na čelu z ministrom Andrejem Vizjakom rada podelila še sredstva za kritje posrednih stroškov, kar bo še znižalo njihovo motiviranost za zmanjšanje onesnaževanja.

Ob tem je še bolj sporno, da namerava vlada denar za te subvencije črpati kar iz podnebnega sklada, torej iz sredstev, neposredno namenjenih prav zmanjševanju onesnaževanja, prilagajanju na posledice podnebnih sprememb in blaženju podnebne krize. Kot da slednja ne bi bila neposreden rezultat delovanja taistih onesnaževalcev, ki so v iskanju dobičkov pripravljeni popolnoma izkoristiti tako ljudi kot naravo. Da bi to počeli ceneje in s tem lažje ohranjali “konkurenčnost” in profite, je vlada zanje uredila subvencije!

Uvajanje nove, okolju škodljive subvencije je sporno tudi v luči predvidenih novih ukrepov Evropske unije, ki bodo prebivalkam in prebivalcem prinesli dodatne stroške za ogrevanje, hlajenje stavb in mobilnost. V tem smislu ni uvajanje nove spodbude nikakor skladno z načeli pravičnega prehoda. Na eni strani se največjim onesnaževalcem daje dodatne spodbude za kar najbolj nemoteno poslovanje po starem in za še večje izpuste toplogrednih plinov, na drugi strani pa se prebivalstvu napoveduje dodatne obremenitve zaradi nujnosti zniževanja izpustov.

Možnost kritja posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov je zato treba iz Zakona o varstvu okolja črtati v celoti, največje onesnaževalce pa takoj prisiliti v spoštovanje zavez za zmanjšanje izpustov, prenehanje izkoriščanja okolja in pravičen prehod v ogljično nevtralno družbo!

Deli.