Pismo podpore novemu avtonomnemu prostoru v Ljubljani

V Levici smo in bomo podpirali avtonomne cone, ki vznikajo v zapuščenih stavbah ali na degradiranih območjih ter naš družbeni prostor bogatijo s socialnimi, kulturnimi, umetniškimi in humanističnimi vsebinami, projekti, akcijami. Ti predstavljajo alternativo socialno izključujočim družbenim realnostim, ki so posledica surovega neoliberalizma in kapitalizma. Še posebej podpiramo avtonomne cone, ki delujejo na principih demokratičnega soupravljanja, participativnosti, solidarnosti in vključenosti. Vse to so deklarirani principi nove avtonomne cone ter tudi osnovne vrednote in politike naše stranke.

Po najboljših močeh si bomo prizadevali za ohranitev AC PLAC. Ob tem izražamo zaskrbljenost nad postopanjem policije, ki je v zadnjih dneh večkrat zmotila delovanje AC. Oblast se mora zavedati dragocenosti skupnosti, ki vznikajo v tovrstnih avtonomnih conah in dokazujejo, da je mogoče delovati drugače, povezano, solidarno. Odprti javni prostori so pomembni, saj spodbujajo kreativnost in ustvarjajo skupnost in socialno povezanost prebivalcev in prebivalk. Javna infrastruktura mora služiti javnemu dobru.

Gentrifikacija, privatizacija in kapitalski interesi ne smejo prevladati, če želimo doseči boljšo in bolj vključujočo družbo. Vemo, kaj se je zgodilo z Rogom. Zagotovimo avtonomnim conam mesto v naši družbi!

Več: https://www.facebook.com/avtonomniPLAC/

Deli.