Na 27. izredni seji tudi o neupravičeno visokih cenah v domovih starejših občanov

V Levici smo že večkrat opozorili, da zasebni domovi za starejše s koncesijo izdatno služijo na račun starejših, tako da jim neupravičeno in nepravilno zaračunavajo lastne stroške investicije ali kreditov. To je potrdilo tudi Računsko sodišče, ki ugotavlja, da ministrstvo dopušča nekaterim zasebnim domovom za starejše, da svojim uporabnikom zaračunavajo tudi fiktivne stroške. Opozorili smo tudi na neupravičeno dodatno zaračunavanje osnovnih storitev socialne oskrbe v domovih za starejše, kot je denimo posedanje v voziček, pomoč pri oblačenju ali pomoč pri vstavljanju slušnega aparata. Te osnovne storitve bi morale biti vključene v ceno osnovne domske oskrbe, ne pa da se nenadzorovano umeščajo na cenike plačljivih storitev.  Naštete anomalije bomo poskusili danes odpraviti s priporočil ministrstvu. 

Sistem dolgotrajne oskrbe razpada. 11.000 starostnikov čaka na sprejem v dom, povpraševanje po domski oskrbi pa je trikrat višje, kot je povpraševanje po drugačnih oblikah oskrbe. Prostih mest ni. Zasebni izvajalci, med njimi tudi tuje korporacije s koncesijo, z dovoljenjem ministrstva prenašajo stroške investicije neposredno na starostnike, ki v teh domovih bivajo. Zaradi tega so zasebni zavodi tudi do 28 % dražji kot javni. Računsko sodišče ugotavlja, da so nekateri zasebniki svojim stanovalcem zaračunavali tudi stroške že davno odplačanih kreditov in tako na njihovih pleči ustvarjali čisti dobiček. Medtem pa država javnih kapacitet že praktično 20 let ne zagotavlja niti nima pripravljene strategije za zagotovitev mreže javnih domov. Posledica tega je komercializacija oskrbe starejših in s tem nižanje standardov ter vse težja dostopnost domske oskrbe. S podeljevanjem koncesij zasebnim družbam in oblikovanjem predpisov, ki omogočajo ustvarjanje profita z izvajanjem dejavnosti skrbi za starejše, je država odprla trg tam, kjer ga ne bi smelo biti. Vnos tržne logike in odsotnost javnih politik in sredstev je povzročil, da je skrb za starejše, namesto javnega servisa, postala posel.

Primož Siter: “Koncesije na področju oskrbe starejših pomenijo vdor tržne logike in podrejanje podsistema socialne države logiki profita. Logiki, zaradi katere namesto države domove za starejše v Sloveniji gradijo tuje korporacije.“

Priporočila Levice

S predlaganimi priporočili od pristojnega ministrstva pričakujemo, da:

  1. Nemudoma preveri in omeji višino cene oskrbe pri tistih koncesionarjih, ki nepravilno zaračunavajo višje cene svojim stanovalcem. Da se to dogaja je v reviziji ugotovilo Računsko sodišče RS.
  2. Nujno uredi področje dodatnih plačljivih storitev, kjer prihaja do hudih anomalij in določi nujno določi soglasje ministrstva k cenikom plačljivih storitev posameznega zavoda. Zdaj se namreč dogaja, da domovi storitve, ki spadajo pod osnovno socialno oskrbo, torej vsako najmanjšo pomoč oskrbovancem, dodatno zaračunavajo. Konkretno, 2 evra za pomoč pri posedanju v voziček, 3 evre za pomoč pri oblačenju, 1 evro za pomoč pri vstavljanju slušnega aparata in podobno. Izračunali smo, da že nekaj osnovnih dejavnosti, pri katerih starejši potrebujejo nekaj pomoči, lahko pomeni tudi 10 ali več evrov dodatnih stroškov na dan, ki bi morali biti vključeni v osnovno socialno oskrbo, ki naj bi jo domovi nudili svojim stanovalcem. Zato s priporočili apeliramo, naj se to področje enotno uredi in naj se jasno zapiše, katerih storitev se ne sme dodatno zaračunavati.
  3. Nemudoma pojasni, za kaj je bilo porabljenih 5,2 milijonov evrov presežka izvajalcev institucionalne oskrbe, za katere je Računsko sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da uporaba ni pojasnjena, in o tem v roku 60 dni seznani Državni zbor.

Primož Siter: “Danes imajo koalicijske stranke možnost, da sprejmejo priporočila, s katerimi se odpravlja nepravilno zaračunavanje domske oskrbe v domovih za starejše s koncesijo in ureja področje, kjer prihaja do dvojnega zaračunavanja storitev socialne oskrbe.”

Prenos stroškov zasebnega kapitala na starostnike ostaja nerešen

V Levici že ves čas opozarjamo, da ni pravično, da uporabniki plačujejo za stroške investicij zasebnega kapitala. To namreč dovoljuje trenutni sistem koncesij na področju domske oskrbe starejših, zaradi katerega so cene pri koncesionarjih tudi do 28 % višje kot v javnih zavodih. To je nepravično do starejših, njihovih svojcev in nenazadnje do občin, ki domsko oskrbo v nekaterih primerih sofinancirajo. Spremembe na tem področju smo poskušali doseči s predlogom priporočila, ki pa na včerajšnji seji matičnega odbora ni dobil zadostne podpore.

Primož Siter: “Vztrajali bomo pri tem, da se pravila spremenijo tako, da zasebnim koncesionarjem ne bodo več omogočala, da lahko ceno investicije oziroma strošek zasebnega kapitala prenesejo neposredno na uporabnika.“

Deli.