Feminizem zdaj! Feministični manifest za soočanje s koronakrizo v Evropi

»Pandemija covid-19 prizadene celotno družbo, vendar zagotovo ni demokratična, za kar jo mnogi proglašajo. Ne prizadene enako moških in žensk, bogatih in revnih, starih in mladih, ljudi drugih ras in ljudi bele rase. Nasprotno, ta pandemija ravno povečuje vse obstoječe neenakosti in močno prizadene ranljive skupine in ogrožene. Tisti, ki živijo in delajo na robu družbe, so najhuje izpostavljeni infekciji in stiski ter so še dodatno stigmatizirani.

Med posebej ranljivimi skupinami so ženske, posebej v nizko plačanih poklicih, lezbijke, biseksualke, queer in trans-osebe, migrantke in pripadnice romske skupnosti. Ženske z majhnimi otroci ali drugimi skrbstvenimi odgovornostmi izkušajo socialno ogroženost, so manj premožne, bolj verjetno imajo deljeni delovni čas, prejemajo nižja plačila, so prekarke in jim grozi takojšnja izguba dohodka. Ženske so tiste, ki v večini delajo v zdravstvenih in zdaj tako imenovanih »ključnih« poklicih, zaradi česar so bolj izpostavljene in ranljive za infekcije. Sedanja situacija je posebej nevarna za ženske in otroke, ki si delijo dom z nasilnežem, saj smo priče povečanemu številu nasilja v družini v času karantene. Omejitve gibanja temeljijo na predpostavki, da je dom varen kraj, toda zaradi karantene in socialne izolacije so mnoge žrtve zaprte v nasilnem okolju in imajo omejene možnosti, da poiščejo pomoč.

Ta feministični manifest so napisale članice evropske feministične delovne skupine Rosa Luxemburg Stiftung. Živimo in delamo po vsej Evropi, v Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, Grčiji, na Poljskem, v Rusiji, Srbiji, Španiji, v Združenem kraljestvu in Ukrajini.«

Manifest lahko v celoti v angleščini preberite tukaj >>
Deli.