Luka Omladič: Elementi nove okoljske politike

Povezava do predvajanja v živo (stream):

V okoliščinah vélike okoljske krize, ki grozi z zlomom za življenje bistvenih naravnih sistemov, okoljska politika ni več le zadeva določenega sektorja politike, ampak je nujno sistemska. To najprej pomeni, da okoljska politika danes presega upravljanje z domenami, ki tradicionalno sodijo v njeno polje ukrepov. Spopad s podnebno krizo je enako del npr. gospodarske, zdravstvene ali delovne politike, kakor del okoljske politike v tradicionalnem smislu. A sistemski značaj okoljske politike v dobi okoljske krize pomeni še nekaj, namreč, da se ne more izogniti načelnim in temeljnim odgovorom, po eni strani, kaj so sistemske značilnosti, ki krizo povzročajo, in kaj so sistemski nastavki za njeno naslovitev. Že danes tako sprejet pojem, kot je podnebna pravičnost, se ne more izogniti opredelitvi npr. do sistemskega proizvajanja neenakosti v kapitalizmu; varovanje narave se ne more izogniti opredelitvi glede pravic kapitala in zasebne lastnine; podnebna politika je nujno v odnosu do tega, kakšna bo vloga države ali moč njenega načrtovanja v razmerju do trga. V Levici smo na zadnjem kongresu stranke sprejeli Deklaracijo o podnebni in okoljski krizi, ki daje nastavke in elemente za nov sistemski pristop k okoljski politiki iz socialistične strani.
Dr. Luka Omladič je filozof in okoljevarstvenik. Je koordinator okoljske skupine Levice. Nekatere njegove zapise je mogoče spremljati na blogu: http://omladic.blogspot.com/
Deli.