Levica Ljubljana: Odziv svetniškega kluba Levica na aktualno dogajanje v Rogu

V Levici vse vpletene strani pozivamo k strpnemu dialogu in izogibanju enostranskim dejanjem. Ob tem ponovno poudarjamo, da je naš cilj vzpostavitev neposredne komunikacije med uporabnicami in uporabniki Roga ter Mestno občino Ljubljana, na podlagi katere bi lahko našli skupno, mirno in transparentno rešitev.

Ljubljana je mesto, ki naj bi spodbujalo različne oblike kulturnega, socialnega in športnega delovanja. Avtonomni prostori v mestu lahko ponudijo možnost drugačnega načina upravljanja in organiziranja skupnosti in so zato pomemben del urbanih središč, kot je Ljubljana. Tovrstne skupnosti navadno razmišljajo izven ustaljenih družbenih okvirov, so solidarnostno in ne komercialno naravnane in predstavljajo platformo za ustvarjanje alternativnih praks. Njihovo delovanje bogati naše mesto s solidarnostjo, alternativno kulturo in drugačnim mišljenjem.

V želji po iskanju konstruktivne in mirne rešitve situacije v Rogu smo v svetniškem klubu Levica že aprila na župana Mestne občine Ljubljana in pristojne službe naslovili vprašanja glede načrtov za področje opuščene tovarne. Zanimalo nas je tudi, ali je mestna uprava pripravljena na nadaljevanje oziroma ponovno vzpostavitev pogovorov z uporabnicami in uporabniki AT Rog. Ti so bili prekinjeni ob poskusu deložacije leta 2016.

Obe strani sta po posredovanju Levice izrazili pripravljenost na ponovno vzpostavitev dialoga. Zaradi preteklih slabih izkušenj in nezaupanja na obeh straneh smo svetnici in svetnika Levice v ljubljanskem mestnem svetu vzpostavili stik z obema stranema in prevzeli vlogo posrednika med njima. Naš namen je iskanje mirne in transparentne rešitve v korist vseh.

Vzpostavitev gradbišča na področju opuščene tovarne, ki se je začela v ponedeljek, se nam zdi nedopustna. Še toliko bolj, ker se je MOL odločila za začetek gradbenih del, medtem ko prek svetniškega kluba Levica poteka usklajevanje in se vpleteni strani dogovarjata o pogojih za vzpostavitev konstruktivnega dialoga. O vzpostavitvi gradbišča uporabnic in uporabnikov Roga niso niti obvestili. Kljub temu so ti še vedno pripravljeni na odprtje javnega in nenasilnega dialoga, kar so dokazali tudi z odgovorom na dopis župana, v katerem ponovno sprejemajo njegove pogoje.

V Levici si bomo še naprej prizadevali za nenasilno, skupno in transparentno rešitev situacije na področju nekdanje tovarne Rog. Zato spodbujamo obe strani k mirnemu, konstruktivnemu in spoštljivemu dialogu ter upoštevanju medsebojnih dogovorov in izogibanju enostranskim odločitvam in dejanjem, ki bi lahko negativno vplivali na celotno situacijo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na službo Levice za odnose z javnostmi na e-pošto ljubljana@levica.si in mobilni telefon 031607871.

Levica Ljubljana

Deli.