Levica Ljubljana: Projekt kolesarska karta – za kolesarjem prijazno Ljubljano

V ljubljanskem svetniškem klubu Levice smo v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo pripravili projekt Kolesarska karta MOL. V poročilu bomo mestnim načrtovalcem in odločevalcem predstavili konkretne predloge izboljšav za kolesarsko infrastrukturo, ki bi povečali privlačnost kolesarjenja, izboljšali prometno varnost v mestu in pozitivno vplivali na varovanje okolja. 

Ljubljana potrebuje sistemsko ureditev kolesarske infrastrukture

Ljubljana se že nekaj let uvršča na lestvico 20 kolesarjem najprijaznejših mest. Vendar je po visokem 8. mestu v letu 2017 v letu 2019 na t. i. The Copenhagenize Index padla na 14. mesto. Kljub nekaterim pozitivnim premikom v urejanju kolesarske infrastrukture kolesarji še vedno opozarjajo na pogoste nepravilnosti, ki jih odvračajo od uporabe koles. Denimo primeri nenadnih prehodov kolesarskih površin s pločnika na cesto in obratno, neustrezno speljane steze, nepregledni in ostri ovinki, strme klančine, ovire na in ob stezah, gradbena dela brez obvozov za kolesarje (npr. pri aktualnih obnovah Tržaške in Dunajske ceste).

Na celostno ureditev čakajo tudi varne kolesarnice, širitev sistemov izposoje koles in povezava kolesarskega z javnim potniškim prometom. Prostorsko načrtovanje še vedno daje prednost avtomobilskemu prometu; to kažejo tudi še vedno načrtovana gradnja garažne hiše pod tržnico, pomanjkanje rumenih pasov in pomanjkljivo urejanje kolesarske infrastrukture, ki se ga občina ne loteva strateško (npr. pri prenovi Tavčarjeve ulice).

Kolesarska karta je prvi korak k pripravi celostnih ukrepov

V Levici se že drugi mandat veliko ukvarjamo s trajnostno mobilnostjo in dajemo pobude za izboljšave. Zahtevamo moderno, varno in povezano infrastrukturo za kolesarje, varovane pokrite kolesarnice (zlasti v bližini javnih stavb) povezavo kolesarskega in javnega potniškega prometa. S predlaganimi izboljšavami kolesarske infrastrukture v Ljubljani lahko bistveno izboljšamo udobje, varnost in dostopnost kolesarjenja in tako k temu spodbudimo še več prebivalcev mesta. Kolesarjenje  je cenejše in glede na nedavno raziskavo Urbanističnega inštituta RS tudi učinkovitejše in hitrejše od vseh drugih oblik mobilnosti.

Zato smo v Svetniškem klubu Levica v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo pristopili k oblikovanju kolesarske karte Mestne občine Ljubljana.

Kolesarska karta je sestavljena iz dveh delov: interaktivne karte na Geopediji in poročila o predlaganih ukrepih. Karta je sestavljena iz slojev, ki poleg vseh kolesarskih površin označujejo tudi nekatere elemente prometne ureditve, še posebej pa so poudarjene pasti za kolesarje in predlagani ukrepi na kolesarskem omrežju. Poročilo pa predstavlja strnjen popis vseh predlaganih ukrepov po posameznih četrtnih skupnostih.

Primer iz poročila.

Do sedaj je pripravljena karta s poročilom za 8 četrtnih skupnosti (Dravlje, Šentvid, Šmarna gora, Center, Rožnik, Rudnik, Trnovo, Vič), v nadaljevanju pa bo pregledanih še ostalih 9 četrtnih skupnosti, ki jih bomo predstavili v naslednjem letu. Študija z ukrepi  je pripravljena na podlagi temeljitega terenskega pregleda; skupaj bodo pripravljavci karte prevozili kar 300 km kolesarskih poti.

Pričakujemo ukrepanje mestne uprave

Vzporedno s pripravo karte in poročila za preostale četrtne skupnosti bomo izvajali tudi naslednje korake:

  • predstavitev poročil po posameznih četrtnih skupnostih zainteresirani javnosti, svetu četrtne skupnosti ter prebivalcem in prebivalkam, predlog vključitve nekaterih predlogov v mala dela četrtnih skupnosti, pridobivanje povratnih informacij in dodatnih predlogov s strani prebivalk in prebivalcev
  • posredovanje posodobljenih poročil s predlogi ukrepov za posamezne četrtne skupnosti na mestni svet in mestno upravo z zahtevo za začetek urejanja kolesarske infrastrukture
  • opozarjanje na posamezne črne točke in druge predlagane ukrepe ob sprejemanju prostorskih aktov, obravnavi prometnih strategij ipd. v Mestnem svetu MOL
  • oblikovanje nabora ključnih in nujnih ukrepov za vključitev v proračune za naslednja leta in ponovno opozarjanje na ukrepe ob sprejemanju rebalansov proračunov

Za izboljšanje prometne varnosti, povečanje privlačnosti trajnostnih oblik mobilnosti ter varovanje zdravja in okolja

V Levici smo prepričani, da je treba problematiko neurejene kolesarske infrastrukture reševati sistemsko: na podlagi podrobne analize stanja in s premišljenimi, strokovnimi in celostnimi ukrepi. Osnovo za takšen pristop predstavlja projekt kolesarske karte.

Z upoštevanjem in sledenjem predlaganim ukrepom se bo zmanjšalo število konfliktov med kolesarji in drugimi udeleženci v prometu in izboljšala prometna varnost na vseh nivojih. S povečanjem privlačnosti in dostopnosti kolesarjenja se bo povečala uporaba trajnostnih oblik mobilnosti, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje prebivalk in prebivalcev ter varovanje okolja.

Deli.