Levica Ljubljana: Dve leti po lokalnih volitvah

Danes minevata dve leti od lokalnih volitev. Prebivalke in prebivalce Ljubljane od takrat v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana zastopajo dve predstavnici in en predstavnik Levice, v svetih četrtnih skupnosti pa kar 17 svetnikov in svetnic Levice.

Predstavniki in predstavnice Levice na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetov četrtnih skupnosti že dve leti aktivno in konstruktivno sodelujemo ter podajamo svoje predloge. V svojem delovanju nenehno izpostavljamo temeljne vrednote našega programa: solidarnost, pravičnost in enakopravnost.

Zagovarjamo in se borimo za naš cilj: mesto enakih možnosti, mesto, v katerem bo vsaka prebivalka in vsak prebivalec lahko uveljavljal svojo pravico do mesta.

Ob vsaki priložnosti tako zagovarjamo prioritete iz našega programa:

  • dostopna javna najemna stanovanja za vse družbene skupine,
  • posebna skrb za najranljivejše družbene skupine,
  • razvit sistem programov in storitev za starejše, vključno z domovi za starejše,
  • učinkovit in dostopen javni potniški promet,
  • zagotavljanje varne infrastrukture za trajnostno mobilnost,
  • zaščita in ohranitev javnega prostora,
  • varovanje okolja na vseh ravneh,
  • kvalitetne in dosegljive zdravstvene, šolske, socialne in druge storitve.

Poročilo prvega leta našega delovanja je na voljo na povezavi.

V zadnjem letu pa smo nasprotovali prodaji javnih zemljišč ob Univerzitetnem rehabilitacijskem institutu Soča ter tako MOL kot tudi Ministrstvo za zdravje pozvali, naj zaščitita javni interes pred interesi zaslužka in kapitala ter zemljišče uporabita za razvoj inštituta ali za gradnjo javnega doma za starejše. Ob napovedani prodaji počitniškega doma v Poreču, v katerem poletne počitnice preživi marsikateri otrok iz socialno ogrožene družine ali z zdravstvenimi težavami, smo tudi javno opozorili na neprimernost takšne odločitve. Prodaja doma in pripadajočih zemljišč je zaenkrat ustavljena.

Uspeli smo tudi s predlogi za priznanja mesta Ljubljana. Med dobitniki nagrad MOL je na našo pobudo letos tudi Mladinski dom Malči Beličeve, med prejemniki plaket pa društvo Parada ponosa. Plaketo je letos prejelo tudi društvo Kralji ulice, ki smo ga v Levici že dve leti zapored predlagali za nagrado.

Pred kratkim smo predstavili tudi projekt Kolesarska karta MOL, ki se izvaja v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo. Kolesarska karta je sestavljena iz dveh delov: interaktivne karte na Geopediji in poročila o predlaganih ukrepih. V poročilu bomo mestnim načrtovalcem in odločevalcem predstavili konkretne predloge izboljšav za kolesarsko infrastrukturo, ki bi povečali privlačnost kolesarjenja, izboljšali prometno varnost v mestu in pozitivno vplivali na varovanje okolja.

Na predzadnji seji mestnega sveta smo ljubljanski mestni svetniki in svetnice na pobudo Levice sprejeli sklep, s katerim obsojamo delovanje in zbiranje predstavnikov paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani ter jim odrekamo dobrodošlico v glavnem mestu.

Seveda ob tem ne smemo pozabiti na številne predloge in pobude, ki so jih podali naši četrtni svetniki in svetnice na sejah svetov ljubljanskih četrtnih skupnosti. V mestnem svetu pa je naš svetniški klub v zadnjem letu vložil skoraj 40 svetniških pobud in vprašanj v zvezi z različnimi tematikami, od odzivanja na epidemijo v glavnem mestu do pobud za ureditev različnih javnih prostorov. Seznam vseh pobud in vprašanj ter odgovorov nanje je na voljo v nadaljevanju.

Kljub pogostim zavrnitvam in izgovorom s strani mestne uprave in ljubljanskega župana ne bomo popustili. S svojim delovanjem v korist prebivalk in prebivalcev Ljubljane bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za pravico do mesta!

Datum pobude Ime pobude Pobuda Datum odgovora Odgovor
9. 12. 2019 Prodaja zemljišč ob URI Soča (ustno) Povezava
6. 12. 2019 Odpoved novoletnega ognjemeta – ponovno Povezava 9. 1. 2020 Povezava
10. 12. 2019 Predlog akcijskega načrta prometne ureditve Savskega naselja Povezava 13. 1. 2020 Povezava
16. 12. 2019 Izselitev Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz Križank Povezava 30. 12. 2019 Povezava
16. 12. 2019 Oglasni stolp podjetja IKEA Povezava 7. 1. 2020 Povezava
16. 12. 2019 Izselitev Zgodovinskega arhiva Ljubljana Povezava 15. 1. 2020 Povezava
28. 1. 2020 Domobransko pokopališče Povezava 28. 2. 2020 Povezava
31. 1. 2020 Parkiranje pred hotelom Slon Povezava 10. 3. 2020 Povezava
31. 1. 2020 Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj Povezava 11. 3. 2020 Povezava
31. 1. 2020 Kolizej Povezava 3. 3. 2020 Povezava
28. 4. 2020 Posledice poslovanja betonarne – drugič Povezava 20. 5. 2020 Povezava
30. 4. 2020 Športne naprave na prostem Povezava 4. 6. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Pop-up pasovi za kolesa Povezava 4. 6. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Brezplačno parkiranje Povezava 4. 6. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Trajnostna mobilnost Povezava 20. 5. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Obratovanje LPP po epidemiji Povezava 20. 5. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Poimenovanje po Nadi Sedlar Povezava 20. 5. 2020 Povezava
4. 5. 2020 Spodbujanje kolesarjenja Povezava 20. 5. 2020 Povezava
20. 5. 2020 Poimenovanje po Ljubi Prenner Povezava 15. 6. 2020 Povezava
20. 5. 2020 Stropno dvigalo v javnih sanitarijah Povezava 1. 6. 2020 Povezava
8. 6. 2020 Zaščita Plečnikovega stadiona (ustno) Povezava
10. 6. 2020 Plačevanje parkirnin Povezava 26. 6. 2020 Povezava
20. 5. 2020 Zagotovitev dodatnih namestitev za brezdomce Povezava 19. 6. 2020 Povezava
6. 7. 2020 Ognjemet ob otvoritvi Festivala Ljubljana Povezava 14. 7. 2020 Povezava
6. 7. 2020 Zbiranje pripadnikov skupin Povezava 18. 8. 2020 Povezava
6. 7. 2020 Prenova Tavčarjeve ulice Povezava 5. 8. 2020 Povezava
6. 7. 2020 Sosežig odpadkov v Anhovem Povezava 10. 8. 2020 Povezava
9. 9. 2020 Ureditev pločnika ob Pilonovi ulici Povezava 14. 10. 2020 Povezava
8. 9. 2020 Sončne elektrarne Povezava 16. 10. 2020 Povezava
18. 9. 2020 Posledice požara ob Cesti dveh cesarjev Povezava 5. 10. 2020 Povezava
19. 10. 2020 Ponovna postavitev kipa Radetzkega Povezava 27. 10. 2020 Povezava
19. 10. 2020 Nelegalno odlagališče odpadkov – Cesta v Gorice Povezava 23. 10. 2020 Povezava
19. 10. 2020 Pobuda za upoštevanje okoljskih kriterijev Povezava 3. 11. 2020 Povezava
28. 10. 2020 Prometna ureditev Savskega naselja Povezava
9. 11. 2020 Zagotavljanje sredstev in opreme za pouk na daljavo – ustno Povezava
12. 11. 2020 Odpoved novoletnega ognjemeta Povezava
12. 11. 2020 Praznična okrasitev Ljubljane Povezava
Deli.