Levica Ljubljana: Leto po lokalnih volitvah

Danes mineva točno eno leto od lokalnih volitev. Na njih ste prebivalke in prebivalci Ljubljane v mestni svet izvolili tudi štiri predstavnike in predstavnice Levice, v svete četrtnih skupnosti pa 17 svetnikov in svetnic Levice.

V zadnjem letu smo se redno udeleževali sej mestnega sveta ter njegovih komisij in odborov ter sej svetov četrtnih skupnosti. Na sejah aktivno in konstruktivno sodelujemo ter ob vsaki priložnosti izpostavljamo temeljne vrednote našega programa: solidarnost, pravičnost in enakopravnost.

Zagovarjamo in se borimo za naš cilj – mesto enakih možnosti:

  • v katerem si bodo mlade družine zaradi dostopnih stanovanj in ugodnih cen vrtca lahko ustvarile življenje;
  • v katerem bodo starostniki in starostnice zaradi brezplačnega javnega prevoza in razvitega sistema pomoči na domu starost lahko preživljali v domačem okolju;
  • v katerem bo javni prostor namenjen prebivalkam in prebivalcem, ne oglasnim prostorom in turizmu;
  • v katerem bodo naši nasledniki in naslednice zaradi ukrepov v boju proti podnebni krizi lahko dihali čist zrak;
  • v katerem bodo lahko prebivalke in prebivalci zaradi učinkovitega in dostopnega sistema trajnostne mobilnosti lahko prišli z enega konca mesta na drugega brez avtomobila;
  • v katerem bodo zdravstvene, šolske, socialne in druge storitve dostopne vsem, ne glede na globino njihovega žepa.

Ob tem smo v mestnem svetu vložili tudi več kot 60 svetniških vprašanj in pobud v zvezi z različnimi tematikami, od problematike študentskih nastanitev do gradnje ograjenih sosesk, od pomoči na domu do širitve obvoznice, od zapiranja poštnih poslovalnic do dostopnosti in ureditve mreže Ljubljanskega potniškega prometa, od pretiranega oglaševanja do zunanjega izvajanja storitev, od urejanja prometnih ureditev do regulacije kratkoročnega oddajanja, od odpovedi novoletnega ognjemeta do zapiranja javnih površin, od nenavadnih povezav med mestnimi podjetji in podjetji družine Janković do pobude za razglasitev podnebne krize. Seznam vseh pobud in vprašanj ter odgovorov nanje je na voljo v nadaljevanju.

Na drugi stran nas večinoma pričakajo molk, zavrnitve in izgovori, zato žal ne moremo poročati o velikih uspehih in pozitivnih rezultatih. Nepripravljenost mestne uprave na sprejemanje konstruktivnih predlogov v korist prebivalcev in prebivalk Ljubljane je očitna. Vendar nas to ne bo oviralo. Še naprej se bomo borili za pravico do mesta.

 

Datum Ime pobude Pobuda Datum Odgovor
11.2.2019 Problematika študentskih namestitev Povezava 7.3.2019 Povezava
18.2.2019 Nadzor nad oglaševanjem Povezava 7.3.2019 Povezava
18.2.2019 Kaznovanje reševalcev na nujnih vožnjah Povezava 27.2.2019 Povezava
18.2.2019 Pripojitev JP Snaga k JP VO-Ka Povezava 5.3.2019 Povezava
18.2.2019 Proti ograjenim soseskam Povezava 6.3.2019 Povezava
27.3.2019 Nelegalno odlagališče odpadkov – Vič Povezava 16.4.2019 Povezava
27.3.2019 Delovanje betonarne – Vič Povezava 7.5.2019 Povezava
28.3.2019 Ureditev prehoda za pešce – Medno Povezava 9.5.2019 Povezava
10.4.2019 Preimenovanje OŠ Dravlje Povezava 10.5.2019 Povezava
11.4.2019 Ureditev križišč – Moste Povezava 9.5.2019 Povezava
11.4.2019 Oglaševalska mesta – Bicikelj + Europlakat Povezava 9.5.2019 Povezava
11.4.2019 Proti ograjenim soseskam – drugič Povezava 8.5.2019 Povezava
11.4.2019 Ulični nastopi Povezava 9.5.2019 Povezava
12.4.2019 Širitev obvoznice Povezava 9.5.2019 Povezava
15.4.2019 Dogajanje v Rogu Povezava 6.5.2019 Povezava
15.4.2019 Ureditev fitnes parka – Podutik Povezava 8.5.2019 Povezava
15.4.2019 Parkirišče na Rimski cesti Povezava 8.5.2019 Povezava
15.4.2019 Zunanje izvajanje storitev Povezava 26.4.2019 Povezava
3.5.2019 Rumeni pas – Tržaška Povezava 3.6.2019 Povezava
13.5.2019 Dogajanje v Rogu – ustno, pretvorjeno v pisno Povezava 4.6.2019 Povezava
16.5.2019 Preverjanje najemnih razmerij Povezava 28.5.2019 Povezava
20.5.2019 Nadzor nad oglaševanjem neprimernih vsebin Povezava 3.6.2019 Povezava
20.5.2019 Obnova stopnic na Grad Povezava 24.5.2019 Povezava
20.5.2019 Zapiranje pošt Povezava 28.5.2019 Povezava
20.5.2019 Vozni redi LPP Povezava 4.6.2019 Povezava
20.5.2019 Dežurna medicinska pomoč Povezava 24.5.2019 Povezava
29.5.2019 Prometna obremenjenost Dalmatinove ulice Povezava 26.6.2019 Povezava
3.6.2019 Mladi zmaji – Vič Povezava 10.6.2019 Povezava
5.6.2019 Ureditev prehoda za pešce – Medno, drugič Povezava 26.6.2019 Povezava
5.6.2019 Nadstrešnice na postajah LPP – Vič Povezava 26.6.2019 Povezava
7.6.2019 Osveščanje in oglaševanje glede zapuščenih živali Povezava 18.6.2019 Povezava
3.6.2019 Dovoz otrok – Podutik Povezava 26.6.2019 Povezava
12.6.2019 Nepregledno križišče – Dravlje Povezava 26.6.2019 Povezava
17.6.2019 Dodeljevanje umetniških ateljejev Povezava 26.6.2019 Povezava
17.6.2019 Selitev fakultet iz mesta Povezava 27.6.2019 Povezava
28.6.2019 Tivolski lok Povezava 9.7.2019 Povezava
1.7.2019 Dodeljevanje denarne pomoči – ustno Povezava
5.7.2019 Obveščanje invalidskih organizacij Povezava 27.8.2019 Povezava
3.7.2019 Parkirna in prometna problematika – Savsko naselje Povezava 27.8.2019 Povezava
4.7.2019 Oprostitev plačila turistične takse študentom Povezava 12.8.2019 Povezava
8.7.2019 Problematika Mesarskega mostu Povezava 27.8.2019 Povezava
8.7.2019 Omejevanje javnega prostora – Festival Lj Povezava 11.7.2019 Povezava
8.7.2019 Omejevanje prehoda – Prule Povezava 1.8.2019 Povezava
8.7.2019 Baragovo semenišče, drugič Povezava 7.8.2019 Povezava
2.9.2019 Zapiranje pošt, drugič Povezava 10.9.2019 Povezava
2.9.2019 Brezplačni LPP do rekreacijskih točk Povezava 19.9.2019 Povezava
2.9.2019 Privatizacija javnih površin – igrišče Šiška Povezava 18.9.2019 Povezava
10.9.2019 Omejitev hitrosti Slovenska Povezava 8.10.2019 Povezava
19.9.2019 Obnova Bratovševe ploščadi Povezava 8.10.2019 Povezava
19.9.2019 Prepoved vožnje na Bratovševi ploščadi Povezava 8.10.2019 Povezava
17.9.2019 Podaljšanje avtobusne linije št. 1 Povezava 14.10.2019 Povezava
18.9.2019 Zavod za oskrbo na domu – zagotavljanje pomoči na domu Povezava 8.10.2019 Povezava
23. 9. 2019 Neurejen podhod pri železniški postaji Povezava 8.10.2019 Povezava
18.10.2019 Odpoved novoletnega ognjemeta Povezava 24.10.2019 Povezava
18.10.2019 Poziv EU glede regulacije Airbnb Povezava 23.10.2019 Povezava
21.10.2019 Poimenovanje ulic in trgov po ženskah Povezava 30.10.2019 Povezava
21.10.2019 Postavitev ogledal v Bleiweisovem podhodu Povezava 6.11.2019 Povezava
21.10.2019 Parkirna in prometna problematika – Savsko naselje, drugič Povezava 6.11 2019 Povezava
21.10.2019 Betoniranje poti na Kongresnem trgu Povezava 6.11.2019 Povezava
21.10.2019 Poslovanje Energetike s podjetji družine Janković Povezava 24.10.2019 Povezava
12.11.2019 Kolesarska situacija na križišču Prešernove in Cankarjeve ceste Povezava
12.11.2019 Selitev podjetja Surovina Povezava
15.11.2019 Ureditev in označitev prehodov za pešce Povezava
15.11.2019 Razglasitev podnebne krize Povezava
18.11.2019  Brezplačen LPP za migrante Povezava
18.11.2019  Oglasni LCD-zasloni v mestu Povezava
Deli.