Levica Ljubljana: Ob poročilih o nasilju nad begunci

Na dan prihajajo nova pričevanja o spornem in nehumanem ravnanju z begunkami in begunci na t. i. balkanski begunski poti in v Sloveniji. V javnost so prišle zgodbe o neprimernem ravnanju s prosilci za azil v azilnem domu v Ljubljani in neustrezni skrbi za njihovo integracijo v družbo, domnevnih povezavah varnostnikov v azilnem domu s tihotapci, množičnem vračanju beguncev na Hrvaško oziroma v Bosno in Hercegovino, še preden bi v Sloveniji lahko zaprosili za azil, slabih razmerah v begunskih centrih in azilnih domovih itd.

Sistematične kršitve človekovih pravic na ozemlju Evropske unije, na katere opozarjajo nevladne organizacije in ki jih že preiskujejo varuh človekovih pravic in drugi organi, dokazujejo popolno odsotnost državne in evropske strategije na področju migracijske politike in integracij.

Begunkam in beguncem v Sloveniji je treba zagotoviti sočutno obravnavo, brezpogojno zaščito in pomoč ter čim hitrejšo integracijo. Sistematično zavračanje na meji brez možnosti vložitve prošnje za azil je nedopustno. Prav tako je nesprejemljivo neprimerno ravnanje s prosilci za azil, ki bi jih morala država predvsem spodbujati pri vključevanju v družbo.

Množičnega preseljevanja iz držav, ki so jih opustošile vojne, kjer ljudi preganjajo na podlagi njihovih osebnih okoliščin, v katerih vladata revščina in lakota ter kjer ni dostopa do pitne vode, ne bomo preprečili s postavitvijo novih kilometrov rezilne žice na meje. Ljudi, ki tvegajo svoja življenja, da bi na drugem koncu sveta našli mir in varnost, ne bomo ustavili niti z nadziranjem kopenskih meja z droni niti s kriminalizacijo delovanja humanitarnih organizacij na morju.

Odgovor na vprašanje migracij je popoln preobrat v evropski zunanji politiki, ki ne sme več podpirati vojaških intervencij v državah, bogatih z naravnimi viri, temveč mora svoje delovanje naravnati v smeri zagotavljanja podpore najšibkejšim državam ter njihovim prebivalkam in prebivalcem. Tudi potencialnih posledic podnebne krize se še premalo zavedamo. Zaradi slabšanja življenjskih razmer na določenih področjih se število podnebnih begunk in beguncev vsako leto povečuje. Zato moramo tako v Sloveniji kot širše takoj pristopiti k ekološkemu preobratu, t. i. zelenemu New Dealu, ki bo z odločnimi ukrepi preprečil vedno hitrejše drvenje v ekološko katastrofo.

Deli.