Kidričevo: nedopustna odstranitev spomenika in zabrisovanje zgodovine

V zadnjem času smo priča več uničenjem javnih spomenikov iz obdobja druge polovice 20. stoletja. Pred nekaj dnevi je bil dokončno odstranjen tudi spomenik Borisu Kidriču v Kidričevem, ki je delo akademskega kiparja Viktorja Gojkoviča.

Skulptura je bila odstranjena brez vednosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine in brez posvetovanja s širšo javnostjo ali avtorjem. Spomenik iz leta 1973 je bil registriran kot kulturna dediščina, hkrati pa njegovo ohranitev določa tudi občinski prostorski načrt. Ta nezaslišan poseg še toliko bolj bode v oči v času, ko se rušijo, pomanjkljivo vzdržujejo ali neodgovorno spreminjajo tudi drugi spomeniki in parkovne ureditve, ki so bili v času Jugoslavije premišljeno umeščeni v prostor kot rezultat skupnostnih akcij, običajno tudi preko javnih natečajev. Obenem smo v zadnjih letih dobili vrsto javnih skulptur, o katerih postavitvi so odločali netransparentno, brez konsenza stroke ali osnovnega razmisleka o umeščanju spomenika v širši prostor.

Celotna kiparska kompozicija je bila sestavljena iz skulpture aluminijastih cevi v obliki zvezde in Kidričevega portreta, ki je bil ukraden že leta 2011. Umetnik je naredil nov doprsni kip, a se župan ni strinjal z njegovo ponovno postavitvijo, zato danes stoji pred tovarno aluminija, ki je portret naročila. Samovoljno gesto župana, da se sedaj dokončno poruši še drug del kompozicije spomenika, si lahko razlagamo kot zavestno brisanje polpretekle zgodovine kraja, ki je za trenutno občinsko garnituro očitno preveč povezana s socializmom. Kidričevo je bilo zgrajeno po 2. svetovni vojni in poimenovano po Borisu Kidriču, partizanu, pobudniku Osvobodilne fronte in prvem predsedniku slovenske vlade. Gospodarski razvoj kraja pa je omogočila industrija aluminija, kar je subtilno predstavljal pravkar odstranjeni spomenik.

Odstranitev spomenika Viktorja Gojkoviča v Kidričevem si zasluži jasno obsodbo. Ne bomo dopustili, da samovoljni posegi postanejo precedens za odstranitve kulturne dediščine iz obdobja nekdanje države, le zato ker ta ni po godu trenutnim oblastem.

Deli.