Izlitje kerozina pri Hrastovljah je opomin

Foto: 24ur.com (Bobo)

Včerajšnje iztirjenje vlaka in izlitje večje količine kerozina pri Hrastovljah sta dokaz več, da trenutna proga predstavlja preveliko tveganje za okoliško prebivalstvo in celotno populacijo Istre, ki se oskrbuje iz vodotokov na tamkajšnjem območju.

Vsaka večja nesreča na tem območju namreč pomeni tveganje, da se resno ogrozi oskrbo s pitno vodo. Zaradi tega mora Vlada RS preiti od besed k dejanjem ter nemudoma ukrepati.

V Levici zato podajamo dva predloga:

  1. Vlada in pristojne službe (vključno s Slovenskimi železnicami) naj pripravijo akcijski načrt za varnost prometa na železniški progi Divača-Koper do začetka obratovanja drugega tira. Sedanji pretovor presega teoretične zmogljivosti proge in ob sedanjem prometnem režimu ne omogoča ustreznega vzdrževanja. To v praksi potrjuje tudi ta nesreča. Vedeti moramo, da se bo pretovor v naslednjih letih še povečeval (tako kot se tudi zadnja leta in ves čas obstoja, z izjemo večjih kriz). Torej bodo Luka Koper, logistične firme in same Slovenske železnice težile k povečanju prometa, čeprav zanj ni več veliko možnosti.
    Zato je treba jasno povedati, koliko vlakov in kakšnih vlakov lahko vozi po tej progi. Po potrebi uvesti omejitve prometa, zlasti nevarnih snovi, in daljše zapore proge za vzdrževalna dela. Recimo omejiti ali prepovedati tranzit določenega, zlasti nevarnega tovora, in voziti le toliko, kot znašajo potrebe Slovenije.

 

  1. Vlada mora zagotoviti sredstva za čimprejšnjo izgradnjo drugega tira in to v proračunih za 2020 in 2021, ki jih bo parlament obravnaval jeseni. To pomeni dvoje.
    Prvič, 
    zagotoviti 200 mio € kapitala, ki naj bi ga po scenariju prejšnje vlade vložile “zaledne države” (Madžarska).
    Drugič, zagotoviti tudi sredstva, ki jih hoče podjetje 2TDK najeti pri komercialnih bankah, kar je najdražji denar. Opcij je več, npr. da posojilo da Republika Slovenija ali pa poveča kapitalski vložek ali pa da 2TDK izda obveznice z državnim poroštvom. Gospodarske razmere so dobre, obresti za državne obveznice izjemno nizke. Ni razloga, da bi se zanašali na kredite tujih bank z visokimi obrestmi, čeprav si seveda marsikdo obeta kakšno provizijo okrog tega posla.

 

Preveč nevarno je, da bi se zaradi zaslužkov igrali z zdravjem in življenji ljudi.

Deli.