Janez Cigler Kralj naj razkrije dokumente!

Ministrstvo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja je na nedavnem razpisu za pomoč ranljivim skupinam dodelilo 130.200 EUR sredstev zavodu Iskreni, s katerim sta Cigler Kralj in Nova Slovenija tesno kadrovsko in politično povezana. Gre za najvišji znesek razpisnih sredstev, ki ga je skupaj prejelo 8 organizacij v konkurenci 135 prijavljenih na razpis.
Luka Mesec in drugi člani komisije za nadzor javnih financ zato na podlagi Poslovnika Državnega Zbora od ministrstva zahtevajo, da najpozneje v 7 dneh predloži spodaj navedene podatke oziroma gradiva, ki jih člani komisije potrebujejo, da bi se podrobneje seznanili s z razpisnim postopkom in z vlogo, ki jo je pri izbiri imel minister Cigler Kralj:
  1. Vse prijave na javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 vključno z vsemi prilogami.
  2. Vse ocene in ocenjevalne obrazce prijav na razpis s strani ocenjevalcev.
  3. Vse dodatne dokumente in korespondenco med člani komisije kot tudi vso komunikacijo z ministrstvom, ki je povezana s procesom ocenjevanja prijav na razpise.
  4. Vse dokumente, povezane z imenovanjem razpisne komisije.
  5. Vse zapisnike in druga gradiva ter dokumentacijo v zvezi z razpisom in delovanjem komisije.
  6. Vse korespondence, navodila in komunikacijo med ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, sekretarji ministrstva ter komisijo v zvezi z razpisom in izbiro kandidatov.
  7. Vse korespondence, navodila in komunikacijo med ministrstvom in prijavitelji na razpis.

 

 

Deli.