Višji DPID za starše otrok s posebnimi potrebami

Z aprilom smo z istim zakonom, ki zvišuje in izenačuje starševski dopust, dvignili tudi prejemke za tiste starše, ki morajo zapustiti trg dela zaradi varstva in nege otrok s posebnimi potrebami.

Govorimo o delnih plačilih za izgubljeni dohodek (DPID) v primerih, kot so težke motnje v duševnem razvoju, težji primeri gibalne oviranosti otrok in primeri s seznama hudih bolezni.
DPID od aprila dalje znaša 1,2-kratnik minimalne plače. Če upoštevamo še januarski splošni dvig minimalne plače, so se prejemki v letošnjem letu skupaj dvignila za okoli 275 evrov.
V kolikor gre za varovanje dveh ali več tovrstnih otrok, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.
Starši, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, so zgled tega, kaj pomeni požrtvovalnost. Upamo, da bodo letošnji popravki prihodkov vsaj malo olajšali skrb in pozornost, ki jo posvečajo svojim otrokom.

Poskrbi, da informacije pridejo do tistih, ki jih potrebujejo!

Deli.