Z aprilom daljši in enakopravnejši starševski dopust

Od prvega aprila dalje stopajo v veljavo lani sprejete spremembe starševskega dopusta. Skupni starševski dopust smo podaljšali, z 260 na 320 dni.

Hkrati smo spremenili način delitve starševskega dopusta med staršema. Odslej bosta oba starša imela vsak po 60 dni neprenosljivega dopusta. S tem želimo spodbuditi očete, da koristijo svoj del dopusta, ki bo sicer šel v nič.
Dejstvo je namreč, da večji delež skrbi za otroka in dom še naprej prevzemajo ženske:
  • Starševski dopust je lani koristilo 95% mam in le 5% očetov (leto 2021)
  • Nego za bolnega družinskega člana je koristilo 82 % mam in 18 % očetov (leto 2021)
  • S krajšim delovnikom zaradi starševstva je delalo 97,5 % mam in 2,5 % očetov (januar 2023)

Navsezadnje pa smo, ko gre za starševstvo, na delovnem mestu diskriminirane tako ženske kot moški. Ženske so šikanirane pri iskanju zaposlitve in kariernem napredovanju že samo zato, ker imajo otroke, ker so zanosile ali če to nameravajo. In moški se soočajo s pritiski delodajalca, ko gre za večje prevzemanje skrbi za otroka, češ da so to opravila za njihove partnerke.

Naš cilj je spodbuditi večje koriščenje starševskega dopusta s strani obeh staršev. Več prevzemanja skrbi za otroke in dom s strani očetov pa bo pomenilo, da bodo tudi ženske lažje ohranjale dostop do trga dela in kariernega življenja.

Za enakopravno skrbstveno delo!

Deli.