Bioplinarna v Črnomlju onesnažuje in ogroža obstoj črne človeške ribice v Beli krajini

Kmetijske površine v Beli krajini se že vrsto let gnojijo s digestatom – odpadnim proizvodom Petrolove bioplinarne v Črnomlju. Petrol se svojega stranskega produkta, ki nastaja iz predelave organskih odpadkov (kot so živilska tkiva, živalski iztrebki, urin in gnoj, pokvarjena hrana idr.), znebi tako, da ga zastonj ponuja okoliškim kmetom za gnojilo. Slednji si z uporabo zastonjskega gnojila resda znižujejo visoke stroške pridelave, a hkrati povzročajo vse večji družbeni in okoljski problem. Dolgotrajna uporaba odpadnega digestata poleg neznosnega smradu, ki se širi po poljih Bele krajine in predstavlja oviro za turistično panogo, zaradi vsebovanih nevarnih težkih snovi povzroča vse večjo okoljsko grožnjo – za kraški teren, po katerem se gnoji, za zdravje tamkajšnjih prebivalcev, kot za usihajočo populacijo črne človeške ribice (črni močeril), ki živi v belokranjskih podzemnih vodah na približno 10 kvadratnih kilometrov in je ne najdemo nikjer drugje v svetu. 

Na onesnaženje belokranjskih zemljišč s težkimi kovinami in nitrati, nižanje kvalitete bivanja in ogroženost edinstvene črne človeške ribice, katere odrasla populacija šteje le še nekaj sto primerkov, opozarjajo tako člani društva Proteus kot domači strokovnjaki, ki menijo, da so trenutne zakonske omejitve glede vsebnosti nevarnih snovi v vodi postavljene prenizko.

Onesnaženje z digestatom potrjujejo inšpekcije in analiza Kemičnega inštituta

Tudi ugotovitve inšpekcijskih služb kažejo, da gre pri gnojenju kmetijskih z digestatom iz Petrolove bioplinarne za okoljsko onesnaževanje. Inšpektorat za okolje in prostor je leta 2019 z odločbo že prepovedal uporabo okrog pet tisoč kubičnih metrov digestata iz bioplinarne zaradi neustrezne sestave. Leta 2020 so inšpektorji v odpadnem digestatu ugotovili presežne vrednosti maščobnih kislin, ki so ključni krivec za smrad. Na težave z digestatom je lani opozarjal tudi kmetijski inšpektorat, ki je ugotovil, da so odvzeti vzorci gnojene zemlje pokazali presežne vrednosti težkih kovin. Onesnaženost tal s strupenimi snovmi in njihovo najverjetnejše pronicanje v podatalnico je ugotovila tudi analiza tal, ki so jo s Kmetijskim inštitutom opravili črnomaljski gimnazijci konec lanskega leta.

Najbolj zaskrbljujoče pa je, da kljub vsem ugotovitvam “zelena” bioplinarna v Črnomlju nemoteno obratuje. Petrol se strupenega digestata še naprej brezplačno rešuje s tem, da ga daje zastonj lokalnim kmetom, ki ga potem, zaradi nedostopnosti okolju prijazne in cenovno dostopne alternative, trosijo po poljih na katerih se prideluje hrana za ljudi in krma za živali. Okoljske stroške »zelene energije« Petrolova bioplinarne tako prenaša na naravo in družbo. Na koncu pa bo najvišje stroške poleg ogrožene človeške ribice plačalo lokalno prebivalstvo.

Zaščitimo okolje, zdravlje ljudi in človeško ribico pred umazano industrijo

Petrol je s svojim upravljanjem bioplinarne v Črnomlju pokazal, da je kljub vsemu barvanju na zeleno še vedno le običajna naftna družba, katere edini namen je zadovoljevanje apetitov kapitala po dobičkih, in da je »zelena energija« samo prazna floskula, fasada za poslovne prakse zaradi katerih trpijo ljudje in narava.

Zato smo se v Levici odločili sklicati skupno nujno sejo državnozborskega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S sklepi predlagamo, da se obratovanje bioplinarne začasno zaustavi, dokler se ne zagotovijo vsi potrebni ukrepi za zaščito črne človeške ribice in zmanjšanje smradu zaradi delovanja bioplinarne in potresanja digestata. Poleg tega predlagamo še, da se poostri monitoring nad kakovostjo odpadnega digestata iz bioplinarne in da se ponovno preuči trenutno postavljene mejne vrednosti vsebnosti nevarnih snovi v digestatu, ki se uporablja za gnojenje kmetijskih površin, preuči možnosti za subvencioniranje okolju prijaznejših gnojil za kmete na tem območju.

Deli.