Zakaj Levica nasprotuje novi vojaški zakonodaji?

V Levici bomo glasovali proti zakonu, ki obrambo Slovenije podreja interesom vodilnih članic Nata. Ob tem bomo zahtevali uskladitev sedanjega sistema z osnovnimi demokratičnimi standardi. Zahtevali bomo, da se vojski odvzame policijska pooblastila, da se preneha zaposlovanje duhovnikov v vojski, da se odločanje o vojaških operacijah v tujini in nabavah oborožitve prenese z vlade na državni zbor in da se v zakon vpiše, da Slovenija nikoli ne bo gostila jedrskega orožja.     

Zakon se bolj kot z obrambo Slovenije ukvarja s potrebami Nata

Socialisti nasprotujemo zakonu, ki obrambo Slovenije podreja interesom zveze Nato. Nato namreč ni namenjen obrambi Slovenije, ampak obrambi privilegiranega položaja zahodnih velesil v svetu. Novi zakon o obrambi bi zgolj utrdil položaj Slovenske vojske (SV) kot podizvajalke Nata in vedno večje uvoznice oborožitve, ki nima zveze z obrambo države. Vsak evro za Natove operacije in oborožitev je evro manj za razvoj in blaginjo Slovenije.

Miha Kordiš: “Ker vlada načrtuje hitro rast vojaških izdatkov, hkrati pa zmanjšuje obseg javnega sektorja v celoti, je jasno, da bodo zaradi oboroževanja osiromašeni sociala, zdravstvo, šolstvo in kultura. Prav je, da državljani vidijo, kdo je odgovoren za to, da je v državi premalo denarja za reševanje realnih problemov, ki so veliko bolj pomembni za kakovost življenja.”

Verska oskrba ne sme biti izgovor za zaposlovanje duhovnikov

Pravica vojakov do verske oskrbe se zlorablja za zaposlovanje duhovnikov, ki je le še ena oblika subvencioniranja rimsko-katoliške cerkve. Naša osnovna zahteva je, da morajo biti vse državne ustanove, tudi vojska, versko nevtralne. Zato se zavzemamo za versko oskrbo brez zaposlovanja duhovnikov, tako kot se že zdaj zagotavlja na primer vojakom pravoslavne in islamske vere.

Zahtevamo javno odločanje o napotitvi SV v tujino in o oboroževanju

Predlagamo, da se odločanje o vojaških operacijah v tujini in oboroževanju prenese iz vlade na parlament. Zdaj se te odločitve sprejemajo na relaciji vlada–Zveza Nato, nato pa se parlamentu in javnosti servirajo kot »zaveze«, ki naj bi jih parlament zgolj izvrševal.

Miha Kordiš: “Odločanje o vojaških operacijah v tujini in oboroževanju je potrebno prenesti iz vlade na parlament. Zavedamo se, da s tem ne bomo preprečili podrejanja interesom Nata, bomo pa razgalili politike, ki so zanj neposredno odgovorni.”

Zavračamo Natov jedrski ščit

V Levici predlagamo, da zakon izrecno prepove namestitev Natovega jedrskega orožja na našem ozemlju in njegovo uporabo v imenu Slovenije. Natovi sovražniki z jedrskim orožjem niso naši sovražniki! Poleg tega pa mora država, ki od drugih držav pričakuje, da se bodo odpovedale jedrskemu orožju, najprej pomesti pred svojim pragom!

Miha Kordiš: “Slovenija bi morala pristopiti k Sporazumu o prepovedi jedrskega orožja. Ne bomo se sprijaznili s tem, da slovenska zunanja politika bojkotira Sporazum po navodilih ZDA in s tem pristaja na Natov koncept jedrskega strateškega odvračanja, ki dopušča uporabo jedrskega orožja.”

Ne pristajamo na to, da vojska prevzema funkcije policije

Predlagali bomo tudi črtanje določb o policijskih pooblastil vojske. Vojska se ne sme uporabiti proti civilistom. Poleg tega je bilo angažiranje vojske za varovanje meje nesmiselno. Vojska je imela s patruljiranjem samo do konca septembra za 5,5 mio EUR dodatnih stroškov, policijskih pooblastil pa nikoli ni uporabila.

Deli.