Slovenija podpisala škodljivo deklaracijo o strukturnem sodelovanju EU na vojaškem področju

Prejšnji teden je Andreja Katič, nekritično in brez pomislekov, podpisala škodljivo deklaracijo o strukturnem sodelovanju EU na vojaškem področju, imenovano PESCO. Dokončna potrditev pakta naj bi sledila do konca leta.

Prvo, kar pade v oči, je, da pet članic EU-ja (Danska, Irska, Malta, Portugalska in Velika Britanija) ni pristopilo k PESCU, kar dokazuje, da je tudi v okviru EU-ja mogoče voditi drugačno politiko, kot jo vodi Cerarjeva vlada. T. i. “zaveze do Nata in EU-ja” torej niso nobena nujnost, ki se ji ne bi dalo izogniti, ampak zavestna odločitev našega političnega razreda.

V sporočilih za javnost se PESCO predstavlja kot priložnost za racionalizacijo vojaške porabe in razvoj novih tehnologij. A v resnici je predvsem sredstvo za povečanje prodaje orožja in podreditev nacionalnih vojsk vedno bolj agresivni zunanji politiki vodilnih članic EU-ja in Nata. To izhaja iz naslednjih usmeritev PESCA:

  • Evropska obrambna unija ni nadomestek, ampak podaljšek Nata, s katerim si bo Nato podredil tudi nevtralne države, kot so Avstrija, Finska itn.
  • Pristopnice k PESCU obljubljajo, da bodo stalno povečevale vojaške izdatke, kar pomeni, da bo vojaška potrošnja naraščala ne glede na to, kakšna bo ogroženost držav članic.
  • Pristopnice k PESCU obljubljajo, da bodo vsaj 20 % vojaškega proračuna namenile investicijam, tj. nabavi orožja in opreme. To bo najbolj koristilo velikim zahodnim državam, ki so že zdaj med največjimi izvoznicami orožja na svetu.
  • Pristopnice nameravajo vzdrževati stalne vojaške sile za intervencije v tujini in na mejah EU-ja, kar dokazuje, da pravi namen te pobude ni obramba, ampak intervencionizem.

Za Levico je takšna politika popolnoma nesprejemljiva. Sredstva za vojsko moramo načrtovati glede na realne potrebe Slovenije, ne pa, da se ves čas povečujejo v interesu tujih centrov moči (prim. Natov kriterij 2 % BDP za vojaške namene). Vojaški izdatki morajo biti predmet demokratičnega odločanja, ne pa podrejanja tujim centrom moči. Ker Slovenija ni vojaško ogrožena, je pa resno ogroženo delovanje našega zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema, moramo vojaške izdatke zamrzniti, vsa razpoložljiva sredstva pa nameniti za blaginjo in razvoj naše družbe.

 

Deli.