Otroški dodatek naj se ne upošteva pri ugotavljanju pravice do socialne pomoči

V Levici vztrajamo pri zahtevi, da se otroški dodatek, ki je sredstvo za osnovno preživetje otrok iz socialno ogroženih družin, izvzame pri ugotavljanju pravice do socialne pomoči. S tem bi povečali dohodek socialno ogroženih družin in tako ublažili posledice revščine in socialne izključenosti otrok. Predlog Levice podpirajo številne dobrodelne organizacije in strokovnjaki za socialno delo. Zdaj je na potezi vlada.

Ureditev iz časa Pahorjeve vlade zaostruje revščino družin in otrok

Večina razvitejših držav, kot so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska, Velika Britanija, ne glede na družinske dohodke in prihranke, ne upošteva otroškega dodatka pri odmeri socialnih pravic. Tako je bilo tudi v Sloveniji vse leta 2012, ko je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki ga je sprejela koalicija pod vodstvom Boruta Pahorja. Ta je z zakonom določila, da se pri dodelitvi denarne socialne pomoči družinam kot dohodek upošteva tudi otroški dodatek.

Miha Kordiš: “S to ureditvijo se je številnim socialno ogroženim družinam, zlasti pa enostarševskim, zmanjšal dohodek, zato so bile potisnjene v položaj, ko morajo otroški dodatek, namesto za razvoj otroka, porabiti za plačilo skupnih stroškov gospodinjstva.”

Številna humanitarna društva in organizacije ter strokovnjak že vrsto let opozarjajo na negativne učinke spremembe koncepta otroškega dodatka, ki povečujejo revščino in socialno ogroženost otrok, in politiko pozivajo, naj nemudoma spremni zakonodajo in zagotovi, da bo otroški dodatek namenjen za razvoj in enake možnosti otrok.

Levica je rešitev predlagala že januarja 2017

V poslanski skupini Levica smo januarja 2017 vložili predlog Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim bi se otroški dodatek v celoti izločil iz odmere denarne socialne pomoči.

Kljub pozivom stroke in humanitarnih organizacij, kljub temu, da je naš predlog podprla komisija državnega sveta, kljub temu, da je tudi sama vlada v mnenju priznala, da potrebujemo »primernejši način dodeljevanja javnih sredstev«, in kljub številnim dejstvom, ki kažejo, da je potrebno nemudoma otroški dodatek izvzeti iz cenzusa, so koalicijski poslanci predlagani zakon zavrnili z argumentom, da bi družine brez lastnih dohodkov ali z nizkimi lastnimi dohodki na ta način prejele previsok dohodek. Zato pa je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide sprejel sklep in vladi naložil, “da pripravi ustrezno zakonsko rešitev glede nevštevanja otroškega dodatka v denarno socialno pomoč in jo predloži v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS najkasneje do konca leta 2017.”

Vlada v devetih mesecih ni storila nič

Vlada sklepa odbora ni izvršila. 6. oktobra 2017 je sicer vložila novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero pa ni izvzela otroškega dodatka iz odmere socialne pomoči. Ob obravnavi zakona na odboru za delo decembra je državna sekretarka Martina Vuk v zvezi s tem povedala le, da »smo pristopili k temu, da smo ugotavljali možnosti izločitve otroškega dodatka in ta zaveza, da bomo ugotovili kakšne so možnosti in kakšne so posledice še naprej ostaja«. Z drugimi besedami, vlada brez odločnega pritiska širše javnosti problema socialno ogroženih družin v tem mandatu ne bo rešila!

Izgovori ministrstva so nesprejemljivi. Še posebej je nesprejemljivo, da vlada še naprej varčuje pri socialno najbolj ogroženih otrocih, hkrati pa se bodo letos otroški dodatki izplačevali tudi gospodinjstvom v 7. in 8. dohodkovnem razredu, ki imajo visoko nadpovprečne dohodke.

Miha Kordiš: »Ministrstvo za socialne zadeve z odnosom do tega vprašanja kaže, da njegova prioriteta ni boj proti revščini, ampak subvencioniranje višjega srednjega razreda. Kako naj si drugače razložimo dejstvo, da bodo letos otroške dodatke prejemale tudi družine, v katerih vsak od staršev zasluži po dve povprečni plači in več, medtem ko morajo enostarševske družine preživeti z dohodkom, ki ne zadostuje niti za preživljanje enega odraslega?«

Predlog od katerega bodo imeli koristi otroci

V Levici zato na vlado ponovno naslavljamo pobudo in zahtevamo, da v roku dveh tednov  predloži ustrezno zakonsko rešitev glede izvzema otroškega dodatka iz cenzusa za denarno socialno pomoč. V nasprotnem primeru bomo v Levici ukrepali sami in v proceduro vložili zakon, s katerim bo otroški dodatek vrnjen otrokom.

Naš predlog podpirajo številne organizacije, med njimi Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska fundacija za UNICEF, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenska filantropija, Društvo Altra, Šent, ki so danes z javnim pismom že pozvali vlado k takojšnjem ukrepanju.

Miha Kordiš: “Z ukrepom, ki ga predlagamo, bi se povečal dohodek socialno ogroženih, hkrati pa bi se zmanjšala potreba po tem, da družine otroški dodatek porabljajo za vzdrževanje gospodinjstva namesto za vzdrževanje otrok.”

Deli.