Enaka obravnava staršev in otrok na njihov prvi šolski dan

Levica je pripravila predlog zakona, s katerim bodo vsi zaposleni starši upravičeni do dneva plačane odsotnosti iz dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan. Z zakonom izenačujemo pravice staršev v zasebnem in javnem sektorju, s tem pa tudi odpravljamo neupravičeno razlikovanje med otroci, na podlagi položaja njihovih staršev. Predlog je Levica danes poslala v sopodpis vsem poslanskim skupinam.  

Spremstvo otroka je enkraten, neodložljiv in družbeno pričakovan dogodek 

Vrhovno sodišče je oktobra 2018 odločilo, da so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičeni do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela. Ob tem je tudi presodilo, da je spremstvo v šolo enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem. 

Vsi zaposleni starši pravice do spremstva ne morejo uveljaviti

Pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin v primeru neodložljivih opravkov omogočajo Zakon o delavcih v državnih organih, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, nekatere druge kolektivne pogodbe in posamezna podjetja. To pomeni, da pravico do plačane enodnevne odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi dan šole lahko uveljavljajo starši, ki so zaposleni v javnem sektorju in le nekateri starši, zaposleni v zasebnem sektorju. Zakonodaja in drugi akti to pravico priznavajo le določeni skupini delavcev, drugi pa ne. Za to ni opravičljivega razloga, saj je prvi šolski dan za vse starše in otroke enako enkraten dogodek.

Poleg tega je neenak položaj zaposlenih staršev prvošolčkov  sporen tudi iz vidika otrokovih pravic. Drugi člen Konvencije o otrokovih pravicah zavezuje države pogodbenice k spoštovanju otrokovih pravic brez kakršnegakoli razlikovanja. Med drugim ne glede na kakršenkoli drug položaj ali okoliščino otrokovih staršev.

Levica za enako obravnavo vseh staršev in otrok

S predlogom zakona predlagamo univerzalizacijo pravice do dodatnega dneva plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka za vse delavce in s tem razširitev pravice do dodatnega dneva dopusta za vse starše, ki spremljajo svojega otroka v šolo na prvi šolski dan, ne glede na to, ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju. 

S predlogom se ne posega v najvišje število dni, za katere lahko delavci uveljavijo pravico do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, ampak se v kvoto največ sedmih delovnih dni v koledarskem letu dodaja tudi pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi drugih neodložljivih opravkov. 

Dr. Matej T. Vatovec: “Prvi dan šole je za vse prvošolce in starše, ki jih spremljajo, enako enkraten. Ker pa so danes v neenak položaj postavljeni zaposleni starši iz javnega in zasebnega sektorja kot tudi njihovi otroci, je treba to neenakost odpraviti. Zato smo v Levici vse politične stranke pozvali, da s podpisom pod zakon omogočijo vsem zaposlenim staršem pravico do dneva plačane odsotnosti iz dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan.”

Deli.