Željko Cigler: poziv šolski ministrici glede toplih obrokov v času pouka na daljavo

Spoštovana dr. Simona Kustec!

Na poslance Državnega zbora se obračajo starši, učitelji in ravnatelji osnovnih šol ter predstavniki javnih medijev z vprašanjem, kako oziroma kakšne možnosti imajo osnovne šole, da učencem, ki se izobražujejo na domu (v tem trenutku so to učenci od 6. do 9. razreda) zagotovijo topel obrok – šolsko malico in kosilo. Nekateri učenci imajo namreč velik primanjkljaj kakovostne hrane, ki so jo sicer deležni v času izvajanja pouka v šoli. Šolska malica in kosilo se učencem iz socialno ogroženih družin subvencionira na podlagi Zakona o šolski prehrani.

S prehodom na izobraževanje na daljavo v državi tega temeljnega vprašanja nismo rešili, čeprav so nam izkušnje iz prvega spomladanskega kroga izobraževanja na daljavo pokazale, da je bila otrokom iz ranljivih družin narejena večplastna škoda.

Kot temeljno težavo izpostavljamo prehrano – topel obrok za odraščajoče učenke in učence, ki bi morali na dan zaužiti vsaj en kakovosten obrok, pa mnogim ni zagotovljen in se jim tako, na dolgi rok, povzroča zdravstvena škoda. Mnoge osnovne šole po državi se v okviru projekta »Zdrave šole« trudijo otroke ozaveščati o pomenu zdrave prehrane in gibanja. Žal šole v pogojih, ki so nastopili z izobraževanjem na daljavo, tega temeljnega poslanstva v trenutnih razmerah ne morejo uresničevati.

Hrana predvsem v socialno ogroženih gospodinjstvih, predstavlja velik del družinskega proračuna, problematika prehranjevanja osnovnošolskih otrok v času njihovega izobraževanja na daljavo pa je verjetno širša in večja kot jo zaznavajo uradne statistike in kot jo obravnavamo na državnem nivoju.

Nekatere šole so zato pripravljene omenjeni program izvajati tudi v času izobraževanja učencev na daljavo. Nekatere so vzpostavile tudi načrt, kako bi učenci prihajali na kosilo v šolo pod vsemi varnostnimi pogoji, v času, ko v jedilnici ni otrok iz razredne stopnje. Če to iz strokovnega vidika predstavlja preveliko tveganje za javno zdravje in zdravje otrok, obstaja tudi možnost, da učenci pridejo v šolo po obrok in ga odnesejo domov, prav tako ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Nekatere šole so pripravljene pripraviti seznam učencev, ki so z odločbo upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, ministrstvo pa bi v tem primeru moralo zagotoviti sredstva za subvencionirano šolsko prehrano, tako kot v času izobraževanja v šolskih prostorih. Šole, ki so pripravljene otrokom iz socialno ogroženih družin tudi v času epidemije zagotavljati obroke, bodo seveda morale zagotoviti, da se otroci med seboj ne bodo mešali, da bodo ohranjali ustrezno fizično distanco ter poskrbele za potrebno razkuževanje.

V primeru ko zagotavljanje obrokov s strani šole zaradi zdravstvenih razlogov ne bo mogoče, bodo morali prehrano učencem zagotoviti starši, za katere se je že v času pred epidemijo ugotovilo, da imajo prenizke dohodke za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin. V trenutni situaciji pa se je njihov materialni položaj praviloma še dodatno poslabšal. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, se je še posebej poslabšal položaj enostarševskih družin, saj so odvisne od dohodka ene odrasle osebe. Ta dohodek pa je v času epidemije ogrožen ali pa bistveno zmanjšan. Zato je tudi v primeru, da šole obrokov ne bodo mogle zagotovit, potrebno poskrbeti za ustrezno denarno nadomestilo.

Zato na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslavljam sledečo pobudo:

1) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj omogoči šolam, ki so pripravljene zagotavljati šolske obroke tudi za učence, ki se šolajo na daljavo, da te aktivnosti tudi izvajajo ter jim za to nameni vsa potrebna sredstva in podporo.

2) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj v primerih, kjer šole ne bodo mogle zagotavljati šolskih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo, upravičencem do subvencije za malico in kosilo izplača mesečno denarno nadomestilo v višini odobrene subvencije v obdobju, ko šola ne zagotavlja obroka.

Prosim za hiter premislek ter rešitev v korist otrok, na kar ste bili s strani poslancev opozicije in koalicije v Državnem zboru že večkrat pozvani.

Željko Cigler,
poslanska skupina Levica

Deli.