ZDRUŽENA LEVICA OSTRO ZAVRAČA PREDLOG MINISTRA VEBRA

Evropska komisija je napovedala fleksibilno uporabo pakta o stabilnosti. Izdatkov, ki bodo namenjeni investicijam, naj ne bi štela v izračun javnofinančnega primanjkljaja.

Minister za obrambo, Janko Veber, namerava to idejo uporabiti za povečanje izdatkov za vojsko. Ob robu srečanja obrambnih ministrov držav, članic zveze Nato, je predlagal, da bi bili izdatki za vojsko izvzeti iz iz maastrichtskih kriterijev oziroma uporabe fiskalnega pravila.

V ZL predlog ostro zavračamo. Maastrichtski kriteriji in fiskalno pravilo prenašajo izgub zasebnih podjetij in bank na prebivalce, ki smo odvisni od javnih storitev. Če se vlade v strahu pred Brusljem teh kriterijev že držijo, bi morale izjemo uveljaviti prav za stroške socialnega in zdravstvenega varstva. Na lestvici prioritet, kjer zategovanje pasov ni dopustno, so po mnenju ZL vojaški izdatki, povezani s članstvom v Natu, na zadnjem mestu. Predlog ministra Vebra je torej korak nazaj celo od konzervativnega predloga Evropske komisije. Za evropski center so prioriteta investicije v infrastrukturo, za periferijo pa v uvoženo orožje, vojaško opremo in Natove plačance. Dokaz več, da tudi pod to vlado ostajamo banana republika.

Ljubljana, 08.02.2015

Deli.